Nytt universitetsbygg i Bergen åpnet

Nytt universitetsbygg i Bergen åpnet

Nybygget som huser Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen ble offisielt åpnet onsdag 11 oktober.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg fikk i oppdrag å realisere prosjektet, og Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett for 2013 en startløyving til byggeprosjektet. Reguleringsplanen ble godkjent av Bergen byråd i august 2013. Igangsettingstillatelsen ble gitt høsten 2014. Byggearbeidet startet opp i mai 2015 og bygget ble ferdigstilt 30. april 2017. Statsbygg eier og drifter bygget. Universitetet i Bergen, ved fakultet for kunst, musikk og design er leier av lokalet.

[factbox id="1"]

Offisielt åpnet

- Vi er glade for å ha realisert et bygg som kan bidra til å skape nye talenter innen kunst, musikk og design i framtiden.

Det sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, som i dag overrakte den symbolske nøkkelen til departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Petter Skarheim, da fakultetsbygget ble offisielt åpnet onsdag 11. oktober.

[img id="1"]

Et av Statsbyggs største prosjekt

Fakultetsbygget har vært et av Statsbyggs største prosjekt de siste årene, og har kostet 1,1 milliard kroner. 300 elever og 100 ansatte skal fylle det 14.800  kvadratmeter store nybygget.

Statsbygg fikk i juni 2013 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å detaljprosjektere og bygge fakultetsbygget.

Det ble valgt å legge nybygget på en en tidligere industritomt i Møllendalsveien 61 som staten allerede eide. Arkitektkontoret Snøhetta fikk i oppdrag å tegne huset etter en arkitektkonkurranse. Dette er det første bygget tegnet av dem i Bergen.

I dette prosjektet har Statsbygg brukt nye arbeidsmetoder. Fra første dag har man anvendt metoden Lean Ledelse, Lean Prosessplanlegging og Lean Prosjektering. Dette har bidratt til at prosjektet er levert til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

Statsbyggs regionkontor i Bergen skal drifte og forvalte bygningen.

ARKITEKTUR/25. april 2018

Vinner av en enstemmig jury med sitt forslag

Fem arkitektgrupper ble i fjor høst invitert til å delta i konkurransen om å tegne det nye sykehjemmet på Hogsnes i Tønsberg kommune. I tillegg til Norconsult besto de øvrige gruppene av Aas arkitektur/Landskaperiet, Bølgeblikk/Topic/Feste, Asplan Viak og Spir/Friis & Moltke/Gullik Gulliksen. Norconsults leveranse ble til slutt utpekt som vinner av en enstemmig jury med sitt forslag «Møteplassen i grenda». Les hele saken

Til toppen