OBOS kjøper aksjer i JM

OBOS kjøper aksjer i JM

OBOS BBL har kjøpt 2 prosent av aksjene i JM, Nordens største boligbygger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Aksjekjøpet er en langsiktig finansiell investering. OBOS vil med sin industrielle tilnærming til eierskap bidra til videreutviklingen av selskapet.

– JM er et solid og veldrevet selskap, med en geografisk eksponering og profil som passer godt til OBOS. Gjennom vårt langsiktige eierskap i børsnoterte Veidekke ASA og AF-gruppen ASA har vi vist at OBOS kan være en god industriell eier som bidrar til vekst og videreutvikling av selskapene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

JM og OBOS har mange fellestrekk, begge med en lang og solid historie innen boligbygging, hovedsakelig i Nordens største byer. Begge er langsiktige steds- og byutviklere med sterkt fokus på kundene. JMs virksomhet er komplementær med porteføljen OBOS allerede har i Sverige, med datterselskapene OBOS Sverige AB og Kärnhem som primært bygger småhus og leiligheter utenfor de største byene.

– Vi har mye å lære av den svenske byggebransjen, særlig når det gjelder industriell produksjon, bærekraft og innovasjon, sier Kjørberg Siraj.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen