Block 6 på Sørenga i Oslo.
Block 6 på Sørenga i Oslo. (Illustrasjon: Building Green )

Øke livskvaliteten til mennesker, dyr og plantebestanden med grønt byggeri

Grønn infrastruktur er blant mange emner som blir belyst når Building Green åpner dørene i neste uke på Gamle Museet. Både norske og internasjonale foredragsholdere og opplegg gir rom for inspirasjon på tvers av landegrenser og på tvers av bransjen. En internasjonal paneldebatt som er verdt å få med seg er «Increasing sustainability through building integrated greening». Her blir grønne løsninger integrert i bygg- og arkitektur diskutert.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En internasjonal paneldebatt som er verdt å få med seg på Building Green er «Increasing sustainability through building integrated greening». David Brasfield, styreformann i Norwegian Association of Green Infrastructure, er debattens moderator. Her deltar, blant flere, Dr. Prof Manfred Köhler, en grønn-infrastruktur-ekspert fra Tyskland, og Catriona Shine fra Irland, som er arkitekt i Mad Arkitekter i Oslo. Begge ser frem til en debatt som belyser grønnere bygg og arkitektur. Få med deg debatten den 17. Oktober på central stage kl. 10:45.

Historisk sett har Norge en bærekraftig byggekultur

Grønn infrastruktur beskrives som et verktøy for å gi økologiske, økonomiske og sosiale fordeler gjennom naturbaserte løsninger. Manfred Köhler er President i ”The World Green Infrastructure Network”, og omtales som en av verdens mest respekterte innen grønn infrastruktur. Han forteller at det er viktig å delta i debatter internasjonalt vedrørende dette emnet for å øke kunnskapsnivået, og ser frem til å delta på Building Green fordi Norge er frempå innenfor bærekraftig byggeri og arkitektur:

– Norge har en sterk økonomi, og er et godt marked for grønne løsninger innenfor bransjen. Historisk sett har Norge en bærekraftig byggekultur med grønne tak og trebyggeri. Det virker som om disse materialene og metodene har fått en renessanse igjen.

– I tillegg til innovative og nye metoder, så er det mulig i kombinasjon med gamle metoder og strukturer å sikre en mer bærekraftig byggeutvikling.

Øke livskvaliteten til mennesker, dyr og plantebestanden

Sammen med Manfred Köhler, deltar Catriona Shine fra Mad Arkitekter. Hun ser frem til å diskutere fordelene og utfordringene ved grønne tak, og hvilke planter, dyrearter, og økosystem vi skal ta hensyn til. Catriona Shine kommer også til å trekke frem et av flere grønne prosjekter, som Block 6 på Sørenga, et boligprosjekt med grønt sedumtak, lokalisert ut mot Oslofjorden. Catriona Shine forteller:

Grønt tak i Berlin. Foto: Building Green

– Som arkitekt er det en viktig arbeidsoppgave å realisere bærekraftige og grønne byggeprosjekter, samtidig som man er med på å øke livskvaliteten til menneskene, dyrene og plantebestanden i de respektive områdene. Vi søker mer kunnskap om dette, og hvilke vi selv kan inkorporere i våre byggeprosjekter for å ikke forstyrre eller ødelegge økosystemet.

Grønn infrastruktur: både kostnads- og energieffektivt

Manfred Köhler forklarer at grønn infrastruktur er ikke dyrt hvis man ser på en livssyklusanalyse. Grønn infrastruktur utgjør kun 1 % av byggets kostnader, og det er flere fordeler:

– Det ser bedre ut, det er både kostnads- og energieffektivt, så det er budskapet som skal kommuniseres. Vi trenger flere økonomiske analyser for å støtte dette konseptet for en videre positiv utvikling.

– Jeg er positiv til fremtiden. Vi kan allerede se en sterk vekst innen området. I Tyskland har vi ca. 10 % med grønne boliger. Og vi vil gjerne at dette fortsetter å utvikle seg i oppadgående retning. Så det er mye som må gjøres, men jeg mener det er gjennomførbart.

I likhet med Manfred Köhler, ser Catriona Shine også lyst på fremtiden. Hun forteller:

– Vi tilnærmer oss bærekraft fra flere og flere vinkler, og noe av det mest spennende er når disse fokusområdene kommer sammen i prosjekter. I tillegg til gjenbruk, livssyklus, og materialbruk, fokuserer vi på å integrere vann og vegetasjon i urbane omgivelser.

– Jeg er selv fra Irland, og hvis jeg sammenligner Norge med Irland, så er Norge lengere fremme innen noen områder når det gjelder bærekraft. Endringer skjer fortere her. El-biler i Norge er et godt eksempel, og her tenker jeg at det er lovgivning som spiller en stor rolle, avslutter Catriona Shine.

Hør mer om dette på paneldebatten «Increasing sustainability through building integrated greening» på Building Green den 17. Oktober på Central stage kl. 10:45.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen