Økt effektivitet gjennom gode prosesser for informasjonsforvaltning

Økt effektivitet gjennom gode prosesser for informasjonsforvaltning

22. mars arrangerer Cobuilder et seminar om den nye standarden ISO 19650 som gir retningslinjer for forvaltning og produksjon av informasjon ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Prosessene beskrevet i ISO 19650, som også blir implementert som Norsk Standard, skal blant annet gi økt effektivitet og reduksjon av prosjektkostnader.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Seminaret er en del av en serie kurs som skal være en introduksjon til Cobuilders nye løsning Collaborate. Cobuilder Collaborate vil gradvis erstatte ProductXchange i løpet av 2019. I tillegg til funksjonalitetene som brukerne kjenner fra ProductXchange, gir Cobuilder Collaborate nye muligheter for forvaltning av prosjektdata etter prinsippene i ISO 19650.

– Den nye BIM-standarden ISO 19650 er utarbeidet på grunnlag av den britiske standarden BS 1192 og den offentlig tilgjengelige spesifikasjonen PAS 1192-2, sier Lars Fredenlund, daglig leder i Cobuilder.

– Cobuilder har over 3 års erfaring fra mer enn 30 prosjekter i Storbritannia der vi sammen med byggherrer og entreprenører har utviklet vår nye løsning Cobuilder Collaborate. Vi har lært mye gjennom dette samarbeidet og ønsker å dele vår erfaring med aktørene i den norske byggenæringen. Etablering av felles prosesser for datastyring og –utveksling er et viktig steg mot byggenæringens digitale skifte og fører til bedre byggeprosesser i hele verdikjeden.

Seminaret varer fra 09.00 til 15.00. Det er rettet mot byggherrer, entreprenører, grossister, prosjekterende aktører og produsenter. Seminaret skal også gi innsikt i det pågående standardiseringsarbeidet i CEN/TC 442 og utviklingen av norsk kontekst for produktdata, samt praktiske eksempler fra Storbritannia der implementering av BIM nivå 2 er et lovkrav på alle offentlige anleggs- og byggeprosjekter.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen