Økt interesse av trefiberisolasjon i proffmarkedet

Økt interesse av trefiberisolasjon i proffmarkedet

Trefiberisolasjon er et veldig spennende materiale. Vi har ennå ikke helt forstått hvilke positive egenskaper dette produktet kan ha for inneklima og husets konstruksjon, sier forsker Kristine Nore ved Norsk treteknisk institutt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Trefiberisolasjon finnes i to ulike varianter. Enten som plater eller ved innblåste fiber direkte inn i konstruksjonene. Plater benyttes til varmeisolasjon i gulv, vegger, etasjeskiller og horisontalt i tak mot kalde loft. Innblåsing skjer ved direkte innsprøytning, noe som gir en rask og effektiv isoleringsløsning og sømløse løsninger.

Fuktig luft vil alltid være tilstede både inni og utenfor hus, samtidig vil denne luftfuktigheten inne og ute alltid søke utjevning. Fuktvandring gjennom en konstruksjon pågår kontinuerlig. Kristine Nore mener denne produkttypen er spennende, spesielt med tanke på det hun kaller treet hygroskopiske egenskaper.

Hygroskopisk effekt

Den hygroskopiske effekten er et fenomen til stoffer som trekker til seg fuktighet som vanndamp fra omgivelsene. Det fins mange materialer som er hygroskopiske, f.eks. tre, honning, etanol, konsentrert svovelsyre og konsentrert natriumhydroksid. Nore – som arbeider med bygningsfysikk - har arbeidet med dette fenomenet over mange år.

– Kombinasjon tre og fukt er undervurdert. I tillegg til den isolerende effekten som denne type isolasjon har, må man også se på fukteffekten som isolasjon med tre gir. Tre er et levende materiale som avgir varme når det utsettes for vanndamp, forteller Nore.

[img id="1"]

Hun forteller at innen forskning og dokumentasjon på denne materialtypen er det mye spennende som skjer innen forskningen. Hun mener at her har byggenæringen mye å hente. Sammenliknet med annen, tradisjonell isolasjon, er forskjellen at trefiber kan ta opp fukt, noe hun mener er en fordel for både huset og de som bor der.

– Fukt som produseres i løpet av natten fanges opp i fibrene på grunn av den høye hygroskopiske effekten i trevirket. I løpet av dagen bidrar fibrene til at fukten tørkes ut og holder veggen og isolasjonen tørr. At fukten vandrer i huset skaper et bedre inneklima, på samme måte som en luftfukter. Dessuten, hvis dette montrers rett, kan det reduserer farene for kondens og skader på bygningsfysikken. Trefiber fungerer rett og slett som en fuktbuffer, som rydder vekk fukt før den angriper andre konstruksjoner, forteller hun.

– Når det er sagt, er det mye vi ikke vet om bruken av trefiber. Etter min mening vet vi ikke nok om hvordan dette produktet påvirker huset når vi ikke benytter fuktsperre. Derfor skal man være forsiktig. Vi trenger også mer dokumentert kunnskap om kombinasjonen heltre og trefiber benyttet i ulike klimasoner i Norge, eksempelvis ved kystsoner og væreutsatte steder, sier hun.

Kombinasjon tre og fukt er undervurdert

Nore forteller at man hele tiden må bygge rett, slik at man holder fuktinnholdet i sjakk. Dessuten må man være oppmerksom på hvordan mikroklimaet i et hus reagerer.

– Det er en utfordring at trefiber er mat for innsekter og muggsopp. Jeg mener vi også trenger å arbeide mer med de ulike kjemikomponentene som tilsettes trefiber for å forhindre soppangrep, brann og råte, sier Nore

– Når det gjeldet innsprøytning av løs trefiber i konstruksjonene er dette svært effektivt, men litt kilent for bransjen. Det er mye økonomi i å selge platene i motsetning til innsprøytet masse. Innsprøytning blir billigere. Dessuten gir bruken av løs fiberisolasjon sømløse løsninger og det reduserer transportkostnadene, som har vært et argument som har vært mot bruken av trefiberplater. De kan nemlig ikke trykkes sammen like effektivt som andre konkurrerende isolasjonsplater kan. Men ved innsprøytning kan man trykke dette sammen og øke volumet ved transport. Dette gir implisitt bedre økologisk fotavtrykk knyttet til transport, forteller hun.

[factbox id="1"]

Daglig leder Ole Mathis Lygren i Norsk Trefiberisolasjon er godt fornøyd med responsen selskapet har fått i markedet. Lyngren er gründer og fagutdannet innen byggmestervirksomhet. Hans erfaring med trefiberisolering strekker seg tilbake til 2002, da han startet med import. I dag er selskapet han eide fusjonert med Hunton Fiber AS, som er Norges eldste produsent av trefiberprodukter med over 125 års erfaring.

– Det er klart av vi fikk et løft da vi ble en del av Hunton, som er en sterk merkevare. Før vi slo oss sammen med Hunton var trefiber et produkt som ble leverte til boligmarkedet og i hovedsak private idealister. I dag viser proffmarkedet stor interesse for produktet, og nå vi ser et stort marked. Derfor bygger vi ny fabrikk på Gjøvik som står ferdig til prøvedrift våren 2019, forteller Lyngren som ser fram til å flytte produksjonen til Norge.

Produksjon av trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon produseres på to måter. Med den første løser man ligninet fra trefibrene til en kjemisk termomekanisk masse (CTMP) ved hjelp av kjemikalier, som natriumsulfit og lut. Deretter blir stoffet malt opp, oppløst i vann, bleket og tørket og presset før den går videre til produsenter av trefiberisolasjon. Til slutt tilsettes kjemi som beskytter mot brann og skadesopp. Ligninet er en gruppe molekylkjeder som inngår som del av planters cellevegger. Det er lignin som bidrar til å gi tre sin mekaniske styrke.

Den andre metoden beholder ligninet i fibrene, via skånsom oppvarming fra ren vanndamp. Deretter blir treflis defibrert (malt opp) og tilsatt beskyttelser mot brann skadesopp. Flis fra dette trevirket inneholder naturlig ligning, som i tillegg til styrke beholder en naturlig evne til å motstå en del skadesopp og andre sykdomsfremkallende organismer. Trefiberisolasjonen fra Hunton er produsert med den siste metoden.

– Vi mener det er positivt at man beholder naturens egen impregnering i det ferdige produktet, sier Lyngren.

I dag foregår produksjonen av Hunton Fiber sin Trefiberisolasjon hos den tyske samarbeidspartneren Steico, i påvente av at den nye norske fabrikken skal stå klar i Gjøvik. Lyngren forteller at i tillegg til at ligninet beholdes i fibrene, benytter Steico ammoniumsulfat og borsyre som tilsetningsstoffer mot brann og skadesopp.

– Når den nye fabrikken til Hunton står klar, vil borsyre fases ut, til fordel for et kjemikalie som har naturlig egenskaper. Dette gjør vi for å bli bedre i forhold til både helse og det ytre miljø. Vi arbeider i disse dager med denne nye løsningen, som vi forventer at Sintef Byggforsk vil godkjenne før vi går i gang med produksjonen i Norge, opplyser Lyngren.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen