Økt velferd for eldre med ny teknologi

Økt velferd for eldre med ny teknologi

– Hensikten med velferdsteknologi er å skape trygghet og mestring slik at brukere kan bo hjemme lengst mulig ved hjelp av ulike teknologiske løsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I 2050 vil det være dobbelt så mange eldre som barn og unge i Norge. Spesielt utfordrende er det med stadig flere eldre over 80 – og færre yngre som kan finansiere og bistå i omsorgsarbeidet. Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å løse denne utfordringen ?

– Hensikten med velferdsteknologi er å skape trygghet og mestring slik at brukere kan bo hjemme lengst mulig ved hjelp av ulike teknologiske løsninger, sier Kristin Mehre, avdelingsdirektør omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Velferdsteknologi skal gjøre brukere og pårørende trygge. I tillegg skal teknologien bidra til at helsepersonellressursene kan brukes på en klokere måte, slik at vi kan yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til det økende antallet personer som trenger det.

– Vi vet at bruk av velferdsteknologiske løsninger gir gevinster både for brukere, pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Både brukere og pårørende føler seg tryggere med slike teknologiske hjelpemidler i hverdagen, sier Mehre.

Viktig samfunnsoppdrag

SINTEFs samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til å møte samfunnsutfordringene.

[img id="1"]

– Velferdsteknologien skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenesten, sier seniorforsker i SINTEF Byggforsk Karin Høyland.

Det holder ikke å installere ny teknologi i et bygg for å få et godt velferdstilbud. Hva er vitsen med at alarmen går hvis ingen tar i mot alarmen, kan skifte batteri i den eller har et apparat for å aksjonere?

– Teknologi- og boligløsninger må utvikles i sammenheng og ut i fra kunnskap om brukernes reelle behov. Innovasjon i helse- og omsorgstjenesten betyr at både teknologibedrifter og byggenæringen må tenke nytt. Det må legges vekt på hvordan nye løsninger utvikles, implementeres og tas i bruk, sier hun.

Flere demente

I 2030 kan antall personer med demens i Norge være over 100 000. Den forventede økningen tvinger fram nytenkning. Et tverrfaglig forskerteam har derfor gjennomgått norsk og internasjonal forskning om demensomsorg. Deres rapport peker på mulige tiltak som samlokalisering av boligtilbud, gjøre det attraktivt for pårørende å delta som ressurs og å fokusere på områdekvaliteter.

– I Norge får personer med demens oftest vanlig sykehjemsplass, men det er ikke nødvendigvis det beste tilbudet. Lange korridorer og ukjente mennesker kan skape forvirring og utrygghet, sier Høyland.

I rapporten går det fram at ett av de viktigste tiltakene for å oppnå en mer personsentrert omsorg, er å organisere tilbudet i små, oversiktlige bogrupper, der det er tilknyttet færre og faste personer som lærer beboerne å kjenne.

– Disse tiltakene reduserer aggresjon og stress blant beboerne. Men den største økonomiske gevinsten består i å kunne utsette sykehjemsinnleggelse så lenge som mulig, sier Høyland.

Tryggehetsarmbåndsur

Et firma som jobber med konkrete løsninger er Dr. Bergman. Daglig leder Anders Gyrre har lenge vært engasjert i problemstillingen.

[img id="2"]

– Vi ønsker å markedsføre produkter som gjør at eldre kan klare seg bedre i hverdagen.

Finske Navgils sin klokketelefon S1 er også en hendig trygghetsalarm med GPS. Den har akselerometer som registrerer fall, og er IP-sikker og kan tas med i dusjen.

Undertegnede fikk teste S1. Festet til armen simulerte vi at jeg hadde falt. Jeg trykket på knappen og fikk raskt telefonisk kontakt med pårørende (Gyrre). Siden jeg ikke kunne komme meg opp skulle noen snarest mulig komme og hjelpe meg.

Brukerens pårørende har et dedikert webområde. Valg av profil kan lett tilpasses for personer med dårlig rørlighet, folk som arbeidere alene eller for dem som lider av demens.

– Ved alarm kommer en SMS-melding til pårørende. Du kan legge inn flere telefonnumre, om én ikke responderer innen en gitt tid, går alarmen videre til neste på listen, forklarer Gyrre.

Elektronisk medisineringsstøtte

Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapport sier at ni av ti brukere av mobil trygghetsalarm i Bærum sier at den gjør dem tryggere i hverdagen, åtte av ti oppgir følelse av større frihet. Andre nyttige produkter er elektroniske dørlåser og elektronisk medisineringsstøtte.

Dr. Bergman AS tilbyr en pilledispenser som selger godt i USA.

– Dispenserkarusellen har 28 kamre som fylles på av hjemmesykepleier eller pårørende. Den varsler brukeren når det er tid for å ta medisin. Pårørende varsles dersom piller ikke er tatt fra dispenseren som forskrevet, sier Gyrre.

– Hjemmesykepleier eller pårørende trenger ikke reise ut bare for å sjekke om medisinen blir tatt. Det gir en ekstra trygghet å vite at du blir varslet om noe er galt med de som står deg nær. Dette produktet har vi meget stor tro på, sier han.

– Når det gjelder teknologiområdet som skal gi trygghet for at mennesker kan bo lengre hjemme og klare seg bedre i hverdagen er Nasjonalt velferdsteknologiprogram i en avsluttende utprøvingsfase. Hittil har vi prøvd ut løsninger i 34 kommuner. I 2017 har vi planlagt å starte spredning av trygghetsteknologi også til andre kommuner, forteller Mehre.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen