Økte samferdselsinvesteringer må skape nye arbeidsplasser
(Foto: BNL)

Økte samferdselsinvesteringer må skape nye arbeidsplasser

– Det er positivt at regjeringen følger opp de høye ambisjonene i NTP. Regjeringen mangler derimot næringspolitiske ambisjoner for hvordan investeringene skal skape arbeidsplasser og utvikle næringslivet, sier Sandnes.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

26,4 milliarder til jernbane vil kunne skape 27 000 nye årsverk i Norge. Når så mye penger brukes er det viktig at regjeringen også har fokus på hvordan det bygges.

– BNL mener at Norge må bruke de store investeringene til å øke nasjonal konkurransekraft, sikre fremtidens arbeidsplasser og skape eksport. Krav til blant annet valg av digitale løsninger vil gi konkurransekraft. Det holder derfor ikke med 30 millioner til bransjeprogram fordelt på alle sektorene som er utsatt for digitalisering og omstilling, sier Sandnes.

I budsjettforslaget fra regjeringen foreslås det også å redusere toppsatsen på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille, øke verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital fra 20 til 25 prosent og redusere bedriftskatten ytterligere fra 23 til 22 prosent.

– Dette vil dempe skattetrykket for bedriftene. Forslagene vil gjøre det lettere å skape arbeidsplasser over hele landet, sier Sandnes.

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv må fortsette. Oppslutningen om velferdsstaten og konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene må sikres.

– Det er derfor bra at regjeringen øker bevilgningene med 20 millioner. De må brukes til å styrke sentrenes målrettede arbeid mot kriminelle i næringslivet og skape tettere koordinering, spesielt mellom politiet og de andre etatene, sier Sandnes.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen