Ombygging i framtiden krever økt kompetanse

Ombygging i framtiden krever økt kompetanse

Omtrent 80% av dagens bygningsmasse vil fremdeles være i bruk i 2050. Kravene til energieffektivitet strammes gradvis inn, og fører til at ombyggingsoppgaver ofte blir mer omfattende enn tidligere.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Stort behov for arkitekt-kompetanse 

22. september holder NAL kurset  "Ombygging til moderne bruk". Dette skal gjøre arkitekter til å ta ledelsen i tverrfaglige ombyggingsprosesser.

- Volumet av disse oppgavene er betydelig og behovet for kompetanse er stort, forteller Anders Selstrøm Moe, prosjektleder i NAL. Han har utviklet kurset i samarbeid med Pål Kjetil Eian i Norconsult.

- Slik 1890-gårdene preger indre Oslo i dag, vil etterkrigsbebyggelse og bebyggelse fra slutten av forrige århundre prege våre byer i 2050.

-Av mange oppfattes denne bebyggelsen som fattig på kvaliteter. Gode eksempler viser at ombygging ikke bare kan øke byggenes levetid men også berike bygningene arkitektonisk. Å lykkes med dette krever dyktige prosjekterende, godt tverrfaglig samarbeid og god ledelse understreker Moe, som selv har erfaring fra ombygging av Folketeateret og Østbanebygningen. 

Ombygging for økt levetid og fornyet arkitektoniske kvalitet

For noen arkitekter kan kanskje ombyggingsoppdrag virke enkle og ikke så kreativt utfordrende. Rammene er satt. Bygget står allerede der. Men de som gir seg i kast med slike oppgaver vil imidlertid fort oppdage hvor kompleks en ombygningsoppgave kan være.

- Nettopp det at rammene allerede er satt vil utfordre våre vante måter å arbeide frem prosjekter. Det gjelder alt fra planløsninger, økonomiske- og bygningsfysiske forhold til samarbeidsformer og hvordan hele prosessen organiseres, sier Moe.

Målet med kurset er å gi deltagerne et overblikk over bredden av problemstillinger og en innsikt som kan sette dem i stand til å samarbeide godt og å kunne ta ledelsen i tverrfaglige ombyggingsprosesser. Dette overblikket kan gi rom for å berike våre omgivelser.

Tverrfaglig verksted integrert i kurset

Til kurset i Arkitektenes hus 22. september, kommer forelesere fra flere ulike fagmiljøer.

- Vi legger opp til en aktiv kursform med gruppearbeid integrert i kurset hvor foreleserne opptrer som veiledere. Dette er en morsom og inspirerende arbeidsform som vi ønsker å bruke mer i våre kurs. Riktignok tar det tid og er krevende å lede, men tilbakemeldingene fra kursdeltagere og forelesere som har deltatt i gruppearbeid er svært positive, avslutter Moe som også har jobbet flere år med Framtidens Bygg der tverrfaglige verksteder har vært sentralt i oppfølgingen av pilotprosjektene.

Se programmet for kurset "Ombygging til moderne bruk" og meld deg på

 

Artikkelen er hentet og publisert med tillatelse fra NAL

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen