Preikestolhytta. Arkitekt: Helen & Hard
Preikestolhytta. Arkitekt: Helen & Hard

– Oslo bør ta opp arven etter Norwegian Wood

– Arven etter Norwegian Wood finner vi i flere norske byer. Derfor synes jeg det er på tide at Oslo tar etter de andre og lanserer et treprogram, gjerne som del av FutureBuilt, seier Stein Stoknes som var en av initiativtakerne til storsatsingen i Stavanger by.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Stoknes mener at dersom et omfattende prosjekt som Norwegian Wood i Stavanger skulle vært satt i gang i dag, bør det gjennomføres i Oslo. Både Bergen og Trondheim har tatt opp arven med egne treprogrammer. Dog uten at de systematisk har jobbet med forbildebygg i samme grad som man gjorde i Stavanger. Nå står Oslo for tur, mener Stoknes.

– Den største effekten etter Norwegian Wood er FutureBuilt og Framtidens bygg, som del av Framtidens byer. Dessuten fikk treindustrien et stort løft som del av prosjektet, sier Stoknes som ledet programmet i første fase.

Med Norwegian Wood gav vi et signal til næringen om hva som ville komme, et forvarsel. 

- Stein Stoknes

Stoknes er i dag fagsjef i Futurebuilt, et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Stoknes var også en av initiativtakerne til Futurebuilt. Han forteller at arbeidsmetoden med bruk av konkrete forbildeprosjekter er noe av det mest nyskapende i Norwegian Wood.

– Vi laget en felles arena der en bredde av aktører i byggenæringen samlet seg omkring én felles oppgave; å utvikle forbildeprosjekter med utgangspunkt i energi og klima med tre som byggemateriale. Dette hadde aldri vært gjort i Norge tidligere, så vidt vi vet, og vi fikk reist flotte forbildeprosjekter, sier han.

– Trebruken var en sentral del av satsingen, men vi var nok litt for tidlig ute. Vi var naive, og trodde vi kunne implementere den industrielle trebruken som vi så foregikk i Mellom-Europa på denne tide. Men så enkelt var det ikke. Det norske markedet ikke var modent nok, verken hos arkitektene, blant byggherrer eller hos treindustrien, sier Stoknes.  

Et forvarsel

Stoknes forteller at med Norwegian Wood ble det likevel reist en del flotte forbildebygg, og trekker spesielt fram Prekestolhytta, Egenes Park og Siriskjær, selv om siste ikke ble med trekonstruksjoner. Byggene og metodikken fikk stor internasjonal oppmerksomhet, med synliggjøringen av urbant trebyggeri.

Stein Stoknes Foto: FutureBuilt

– Med Norwegian Wood gav vi et signal til næringen om hva som ville komme, et forvarsel. Og så satte vi industriell trearkitektur på agendaen. I tillegg til energibruk og universell utforming, som også var del at satsingen, forteller han.

– Futurebuilt er en direkte videreføring av Norwegian Wood, men med et bredere fokus på klimavennlig byutvikling generelt, inklusive mobilitet, energi, materialbruk og ikke minst byutvikling, og hvor trebruk er en naturlig del, uten at vi har spesiell fokus på dette. Inn med oss i Futurebuilt tok vi først og fremst med oss måten å jobbe på, sammen med bruk av forbildeprosjekter, sier Stoknes. 

Av andre spor fra Stavangersatsingen finner vi bruken av forbildeprosjektene i Framtidens bygg (2008-2014), som var en del av Framtidens byer, et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

– Nå står kanskje Oslo for tur. Det er også en by med tradisjoner for å bygge i tre og ikke minst en by med høye klimaambisjoner, sier Stoknes

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen