Oslo leder med bærekraftige bygg

Oslo leder med bærekraftige bygg

Oslo er vertsbyen når OECDs ekspertgruppe for fysisk læringsmiljø, Centre for Effective Learning Environments (CELE) møtes for sitt årlige møte. Representantene var samlet for konferanse med tema skoleplanlegging og skolebygging i Norge. Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg presenterte Oslo miljøambisjoner og bærekraftige nyvinninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Representantene deltok på konferanse om konteksten rundt skoleplanlegging i Norge, på ærverdige Håndverkeren i sentrum. Ekspertgruppa består i hovedsak av skoleplanleggere, bestillere, arkitekter og pedagoger, og blant landene som var representert, var Japan, New Zealand, Russland, Danmark og Australia. Ekspertgruppa fikk presentert flere synspunkter på temaene skoledesign, utearelaer, inneklima- og FutureBuilt. «Kan arkitektur forandre ethos og kultur?» «Hvorfor standardiserer vi skolebygging» og «hvordan kan FutureBuilt tilrettelegge for både miljøvennlige bygg og en sunnere livsstil?» var spørsmål som ble besvart.

[factbox id="1"]

Oslo ligger langt framme når det gjelder bærekraftige bygg

Blant foredragsholderne på gårsdagens konferanse var blant annet Bjørg Novang fra Utdanningsetaten, Ulla Hahn fra FutureBuilt og Bodil Motzke fra Undervisningsbygg. Bodils faglig solide innlegg om miljøvennlig skolebygging viste også til konkrete eksempler fra blant annet skolene Prinsdal, Brynseng og Nordseter.

- Jeg syntes det var viktig å fortelle ekspertgruppa om alt arbeidet som gjøres for å gjøre skolebyggene miljøvennlige, energieffektive og hvordan vi tar i bruk innovative løsninger. En tilleggseffekt er at denne kunnskapen kan benyttes i undervisningen, forteller Bodil som legger til:

- Jeg tror det er viktig at Undervisningsbygg og Oslo kommune viser miljøambisjoner og tiltak på sine skolebygg. Oslo ligger langt framme når det gjelder bærekraftige formålsbygg og det er mye spennende som skjer her med tanke på byutvikling og klimatiltak.

OECD til Brynseng skole

I dag er siste samlingsdag for ekspertgruppa fra OECD, og representantene deltar på befaring på Brynseng skole. Brynseng med integrerte solceller i fasaden mot sør ble nevnt flere ganger som eksempel på bærekraftighet og nytenking. Ekspertgruppa ser på hele skolen, men er spesielt interessert i hvordan man bruker arealene pedagogisk og hvilke løsninger man har brukt som har resultert i et bærekraftig bygg med internasjonal interesse.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen