Oslo leder med bærekraftige bygg

Oslo leder med bærekraftige bygg

Oslo er vertsbyen når OECDs ekspertgruppe for fysisk læringsmiljø, Centre for Effective Learning Environments (CELE) møtes for sitt årlige møte. Representantene var samlet for konferanse med tema skoleplanlegging og skolebygging i Norge. Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg presenterte Oslo miljøambisjoner og bærekraftige nyvinninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Representantene deltok på konferanse om konteksten rundt skoleplanlegging i Norge, på ærverdige Håndverkeren i sentrum. Ekspertgruppa består i hovedsak av skoleplanleggere, bestillere, arkitekter og pedagoger, og blant landene som var representert, var Japan, New Zealand, Russland, Danmark og Australia. Ekspertgruppa fikk presentert flere synspunkter på temaene skoledesign, utearelaer, inneklima- og FutureBuilt. «Kan arkitektur forandre ethos og kultur?» «Hvorfor standardiserer vi skolebygging» og «hvordan kan FutureBuilt tilrettelegge for både miljøvennlige bygg og en sunnere livsstil?» var spørsmål som ble besvart.

[factbox id="1"]

Oslo ligger langt framme når det gjelder bærekraftige bygg

Blant foredragsholderne på gårsdagens konferanse var blant annet Bjørg Novang fra Utdanningsetaten, Ulla Hahn fra FutureBuilt og Bodil Motzke fra Undervisningsbygg. Bodils faglig solide innlegg om miljøvennlig skolebygging viste også til konkrete eksempler fra blant annet skolene Prinsdal, Brynseng og Nordseter.

- Jeg syntes det var viktig å fortelle ekspertgruppa om alt arbeidet som gjøres for å gjøre skolebyggene miljøvennlige, energieffektive og hvordan vi tar i bruk innovative løsninger. En tilleggseffekt er at denne kunnskapen kan benyttes i undervisningen, forteller Bodil som legger til:

- Jeg tror det er viktig at Undervisningsbygg og Oslo kommune viser miljøambisjoner og tiltak på sine skolebygg. Oslo ligger langt framme når det gjelder bærekraftige formålsbygg og det er mye spennende som skjer her med tanke på byutvikling og klimatiltak.

OECD til Brynseng skole

I dag er siste samlingsdag for ekspertgruppa fra OECD, og representantene deltar på befaring på Brynseng skole. Brynseng med integrerte solceller i fasaden mot sør ble nevnt flere ganger som eksempel på bærekraftighet og nytenking. Ekspertgruppa ser på hele skolen, men er spesielt interessert i hvordan man bruker arealene pedagogisk og hvilke løsninger man har brukt som har resultert i et bærekraftig bygg med internasjonal interesse.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen