Oslos grønneste studentboliger - et forbildeprosjekt
(Illustrasjon: AT Plan og arkitektur)

Oslos grønneste studentboliger - et forbildeprosjekt

De nyåpnede studentboligene på Kringsjå er et foregangsprosjekt i Oslo. Ikke bare er de hovedstadens grønneste studentboliger, men det ene av de to byggene er også byens høyeste i massivtre.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus som eier de 349 nye boligene på Kringsjå nord i Oslo. Byggene er nær-nullenergibygg, og er tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Energibrønner og solcellepanel dekker deler av dette behovet.

Kringsjå studentby ligger i umiddelbar nærhet både til det urbane bylivet og til Oslomarka med turstier, fiskevann og løypenett. Med de nye studentboligene er målet å skape en enda mer levende og attraktiv studentby.

Redusere utslippene

Prosjektet er et av 48 forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet, og ble kåret til årets FutureBuilt-prosjekt 2018. Programmet har som mål å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. – FutureBuilt er som BREEAM, på den måten at vi må få til et godt samarbeid mellom fagene fra start for å skape de gode, helhetlige løsningene som kreves, sier Kayleigh Elizabeth Smith, gruppeleder for Energi og miljø i Sweco.

De utvalgte FutureBuilt-prosjektene skal alle redusere klimagassutslippene med 50 prosent, bidra til et godt bymiljø, og være pådrivere for økt kollektiv transport. Kringsjå studentby ligger rett ved Kringsjå T-banestasjon, og vil knyttes tettere på lokale gang- og sykkelveiforbindelser.

Tanken bak FutureBuilt er også at det skal stimulere til nyskaping og endret praksis, og være en læringsarena for utbyggere, entreprenører og andre involverte aktører.

Livsløpsperspektiv  

Swecos rådgivere har bidratt inn i Kringsjå studentboliger med fagene VVS, elektro, miljø og energi, hovedsakelig i tidligfase. De har også ferdigstilt klimagassregnskapet.

– Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Sweco har jobbet med flere ulike FutureBuilt-prosjekter, både skoler, boliger og kontorer. Det er spennende prosjekter å få jobbe med, sier Kayleigh.

Den høyeste av de to studentblokkene er, med sine elleve etasjer, Oslos høyeste bygg i massivtre. De to nederste etasjene er utført i betong, mens de ni øvrige etasjene er selvoppholdende massivtre. Swecos rådgivere har mye erfaring med bygg i dette materialet, og Kayleigh forteller at det byr på spennende utfordringer for flere av fagene i prosjektet. 

– VVS-ingeniørene må for eksempel tenke litt ekstra på utsparing og føringsveier, sammenliknet med mange andre prosjekter, sier hun.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen