Oslos kulturbyråd ber om spleiselag for Munch-museet

Oslos kulturbyråd ber om spleiselag for Munch-museet

Byrådet i Oslo mener driftskostnadene for det nye Munch-museet blir så høye at de vil søke statlig driftsstøtte. Dette skriver Aftenposten på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

«Byrådet har varslet Kulturdepartementet om at kommunen vil komme til å søke om tilskudd fra staten til driften av det nye museet,» skriver kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i redegjørelsen om den framtidige organiseringen av Munch-museet, skriver Dagsavisen.

Det nye Munch-bygget har en foreløpig prislapp på 2,8 milliarder kroner. Det skal etter planen stå klart i Bjørvika i 2018 og åpne året etter.

Selv om brevet er unntatt offentlighet, er det grunn til å tro at driftskostnadene til det nye museet vil bli vesentlig høyere enn i dag, skriver Dagsavisen. I årsrapporten for 2014 framgår det at driftsutgiftene passerte 100 millioner kroner, over halvparten gikk til lønn og sosiale utgifter. Mens besøkstallet var 134.000 i fjor, er målet 500.000 det første året i nytt hus - da også med utvidede åpningstider i følge Aftenposten.

I byrådssaken om finansiering av museet framgår det at det vil koste 22,5 millioner årlig bare å drive bygget. Med inventar og brukerutstyr kommer summen opp i 57,5 millioner.

Oslo-politikerne mener det er naturlig med et spleiselag mellom Oslo kommune og staten, og fordelingen må bli et forhandlingsspørsmål, mener leder for kultur- og utdanningskomiteen, Høyres Øystein Sundelin.

Kilde: Aftenposten Osloby og Dagsavisen.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen