Oslos kulturbyråd ber om spleiselag for Munch-museet

Oslos kulturbyråd ber om spleiselag for Munch-museet

Byrådet i Oslo mener driftskostnadene for det nye Munch-museet blir så høye at de vil søke statlig driftsstøtte. Dette skriver Aftenposten på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

«Byrådet har varslet Kulturdepartementet om at kommunen vil komme til å søke om tilskudd fra staten til driften av det nye museet,» skriver kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i redegjørelsen om den framtidige organiseringen av Munch-museet, skriver Dagsavisen.

Det nye Munch-bygget har en foreløpig prislapp på 2,8 milliarder kroner. Det skal etter planen stå klart i Bjørvika i 2018 og åpne året etter.

Selv om brevet er unntatt offentlighet, er det grunn til å tro at driftskostnadene til det nye museet vil bli vesentlig høyere enn i dag, skriver Dagsavisen. I årsrapporten for 2014 framgår det at driftsutgiftene passerte 100 millioner kroner, over halvparten gikk til lønn og sosiale utgifter. Mens besøkstallet var 134.000 i fjor, er målet 500.000 det første året i nytt hus - da også med utvidede åpningstider i følge Aftenposten.

I byrådssaken om finansiering av museet framgår det at det vil koste 22,5 millioner årlig bare å drive bygget. Med inventar og brukerutstyr kommer summen opp i 57,5 millioner.

Oslo-politikerne mener det er naturlig med et spleiselag mellom Oslo kommune og staten, og fordelingen må bli et forhandlingsspørsmål, mener leder for kultur- og utdanningskomiteen, Høyres Øystein Sundelin.

Kilde: Aftenposten Osloby og Dagsavisen.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen