Solar Sverige, her ved administrerende direktør Anders Koppel, og Otovo, ved Andreas Bentzen, inngår samarbeid for å få ned prisene på solceller i Sverige.
Solar Sverige, her ved administrerende direktør Anders Koppel, og Otovo, ved Andreas Bentzen, inngår samarbeid for å få ned prisene på solceller i Sverige. (Foto: Otovo)

Otovo og Solar utvider partneravtale til Sverige

Otovo og Solar utvider innkjøps- og logistikksamarbeidet de har hatt i Norge til Sverige. Sammen danner de en av de mest effektive kanalene for det skandinaviske solenergimarkedet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Otovo og Solars norske virksomheter har samarbeidet om innkjøp og leveranser av solenergimateriell siden juni i år. Nå utvides samarbeidet til Sverige, der begge selskapene har egne datterselskaper.

– Vi gjør dette for å forbedre vilkår og servicenivået for forbrukerne og de mange montørene vi samarbeider med i Norge og Sverige. Solar er et selskap med stor kompetanse innen innkjøp, lagerhold, logistikk, og kundebehandling, sier administrerende direktør i Otovo, Andreas Thorsheim.

Hele Skandinavia

Otovo er en av de største og den hurtigst voksende av de skandinaviske solcelleaktørene for privatmarkedet. Selskapet driver ehandel av solceller og drifter et nettverk av montørselskaper i Norge og Sverige.

Solar er et dansk elektrogrossist- og logistikkonsern med virksomhet innen el-installasjon, VVS, industri og offshore med mer. Konsernet har 3.000 ansatte og fører over 200.000 varer.

Fra venstre: Anders Koppel, adm. direktør i Solar Sverige, Andreas Bentzen, CTO i Otovo, Thomas Skovli, direktør for forretningsutvikling i Solar Foto: Otovo

– Solar har vært aktive innen solcellemarkedet i Danmark og Nederland i flere år. Vi har hatt en meget god utvikling innen dette markedet i Norge etter at vi inngikk et strategisk samarbeid med Otovo. Det var derfor et naturlig valg å utvide dette samarbeidet med den ledende leverandøren av solcelleanlegg til privatmarkedet, sier Thomas Skovli, som i Solar har rollen som direktør for forretningsutvikling og spesialsalg.

Voksende markeder

I tillegg til logistikkløsninger vil Solar levere solcelleutstyr til bedriftsmarkedet i begge land. Avtalene i Norge og Sverige dekker solcellepaneler, solcelletakstein, invertere, festemateriell og forbruksmateriell.

– Vi har stor tro på videre vekst i solcellemarkedet og vil ta en posisjon også i Sverige. Otovo er en spennende og naturlig samarbeidspartner for oss i denne satsningen, sier Anders Koppel, VD i Solar Sverige AB.

Otovo gjennomførte en emisjon på 6 millioner euro i 2017 for å gå inn i Sverige og har vært aktive 2018.

– Nå skal vi skape Skandinavias ledende kompetansesenter innen leveranse av solceller og Sunstyle soltak. Vi har tro på at vi kan få det samlede markedet til å vokse fortere og samtidig utvikle våre individuelle posisjoner, sier Thorsheim.

Otovo og Solar vil jobbe for å utvide antall aktive installatører de samarbeider med i begge land i takt med at etterspørselen i markedene vokser.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen