Overgangsregler for NEK 400

Overgangsregler for NEK 400

En ny utgave av NEK 400 ble lansert i slutten av mai og det medfører at fra 1. juli skal alle anlegg prosjekteres og bygges etter NEK 400:2018. For å sikre en god overgang har DSB imidlertid vedtatt noen overgangsregler.

  • NEK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den sjette utgaven av NEK 400 ble lansert under Eliaden i slutten av mai 2018 og erstatter fra 1. juli 2018 tidligere versjoner av normsamlingen. Normsamlingen blir henvist som metode i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg og påvirker derfor hele byggebransjen.

– Det har vært stor spenning knyttet til denne nye utgaven forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK. Den nye utgaven inneholder en rekke endringer, som man fra 1. juli må forholde seg til. Spesielt innenfor ladesystemer for elbiler, solcelleanlegg og batteri-installasjoner er det store forandringer.

Leif T. Aanensen, administrende direktør i NEK. Foto: NEK

DSB ønsker at overgangen til ny norm skjer på en sikker og kontrollert måte. Når den nye normen har flere sentrale endringer har DSB innsett at bransjen har behov for tid før man er klar for å ta den i bruk. Direktoratet har derfor fastsatt noen overgangsregler for å gjøre det enklere å tilpasse seg NEK 400:2018.

  • NEK 400:2018 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2018.
  • NEK 400:2018 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2018.
  • NEK 400:2014 kan også benyttes for prosjektering ut 2018.
  • Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2014 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2019.
  • For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i FEL § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Søknaden må begrunnes.

Om man benytter seg av overgangsreglene skal det dokumenteres at installasjonen er prosjektert og ferdigstilt i henhold til dette. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen.

– Det er viktig at overgangsreglene ikke brukes som en sovepute fortsetter Aanensen. De mange endringene gjør at det er viktig å gjøre seg kjent med det nye innholdet og ta i bruk den nye normsamlingen så raskt som mulig. 

NEK 400:2014 vil fortsatt eksistere som referansenorm for anlegg utført før 1.juli 2018 og for anlegg som utføres i samsvar med overgangsreglene.

Til toppen