Ansvarlig redaktør Synnøve Haram i tidsskriftet Brann & Sikkerhet, som gis ut av Norsk brannvernforening.
Ansvarlig redaktør Synnøve Haram i tidsskriftet Brann & Sikkerhet, som gis ut av Norsk brannvernforening. (Foto: Moment Studio)

Overraskende dårlig brannsikkerhet

– Det er forbausende hvor dårlig brannsikringen hos enkelte byggherrer kan være. De aller fleste har heldigvis sitt på stell, men våre brannrådgivere finner stadig eksempler på utførelser som ikke er i tråd med krav i forskriftene. Samtidig er det ikke alltid så enkelt for byggherrene å sikre seg at alt er i orden heller, fordi de ofte er avhengige av at ekstern ekspertise de leier inn er til å stole på.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ansvarlig redaktør Synnøve Haram i tidsskriftet Brann & Sikkerhet, som gis ut av Norsk brannvernforening, forteller at svært mange byggherrer gjør mye bra når det gjelder brannsikring, men at mange bør bruke mer penger på å sikre seg at brannkonseptet holder mål. Noen vil spare penger, og setter ut jobben til små virksomheter. Men dette kan bli veldig dyrt i lengden.

Brannvern

– Alle vet jo hvilke forferdelige konsekvenser en brann kan få, og derfor skulle man tro at de aller fleste var opptatt av å velge brannkonsulenter som de vet vil gjøre en best mulig jobb når det gjelder brannsikre løsninger. Slik er det dessverre ikke. Vi har stadig rådgivere ute på oppdrag, og de avdekker at kravene i lovverket ikke alltid er oppfylt.

– Betyr det at folk burde bli flinkere til å søke bistand?

– De fleste som ikke har brannkompetanse i eget hus, søker nok bistand. Men selv om de setter ut jobben med å utarbeide brannkonsept for et byggeprosjekt, så har de likevel ansvaret for at de løsningene som velges er i tråd med kravene i regelverket. Det var dette en så stor entreprenør som Trysilhus brant seg på. De hadde fått en ekstern brannrådgiver til å utarbeide brannkonseptet for deres rekkehuskonsept Flerfamiliehus. Dette brannkonseptet skulle brukes på flere tusen boliger. Vedkommende konsulent hadde papirene sine i orden, og Trysilhus trodde at alt var i skjønneste orden. Når man skal bruke det samme brannkonseptet på så mange boliger, så er det veldig fornuftig å få en "second opinion" på at dette konseptet er i tråd med kravene i lovverket. Det som skjedde i denne saken var at blant annet Asker kommune kom på banen og ville ha dokumentasjon for at de løsningene som var valgt når det gjelder rømning fra soverommene fra tredje etasje og ut var tilfredsstillende.

– Hva var problemet?

– Flerfamiliehuset er en rekkehusløsning hvor første etasje er en leilighet og andre og tredje etasje er en annen leilighet. Enkelte av leilighetene har innredet soverom i tredje etasje. Det var rømningsløsningen fra soverommene i tredje etasje Asker kommune stilte spørsmål til.

«Kenguru-evakuering»

– Var det automatiske systemer som var problemet?

– Nei, det dreide seg om hvordan man rent praktisk skulle ta seg ut av huset om det oppstår brann. Brannkonsulenten hadde valgt en løsning hvor beboerne i tilfelle en brann først skulle ta seg ut av et takvindu. Deretter skulle de komme seg nedover taket og hoppe ned på en balkong i andre etasje. Deretter skulle de hoppe videre fra balkongen i andre etasje og ned på bakkeplan. Det er ikke høyden i seg selv som var problemet i denne saken. Det var det at beboerne måtte hoppe i flere omganger for å komme seg ut kommunen stilte spørsmål til. I en stresset situasjon kan man skade seg når man skal hoppe ned i flere omganger. I verste fall kan man bli liggende skadet på balkongen i andre etasje - og ute av stand til å komme seg videre.

– Det høres ut som et hopp der rygg og ben lett kan ryke?

– Ja, men myndighetene sier faktisk at et hopp på inntil fem meter er greit under en brann. Men her var det problematisk at man måtte hoppe i flere omganger.

Vil rette opp

– Hva skjer i slike tilfeller?

– I denne saken sto kommunen på sitt, og ville ha endringer. Men Trysilhus var lite imøtekommende i veldig lang tid. Blant annet mente selskapet at kommunen kom for sent på banen fordi det var gått fem år siden ferdigattest i utgangspunktet var gitt. Og i begynnelsen av november truet Direktoratet for byggkvalitet med å frata Trysilhus den sentrale godkjenningen på grunn av denne saken.

– Dette skjer på tross av at man hadde sikret seg med brannteknisk konsulent?

– Ja, og dette er en god illustrasjon på at det er ansvarlig søker som fortsatt har ansvaret for at kravene i forskriftene er fulgt, selv om det er ekstern ekspertise som har utarbeidet brannkonseptet.

– Hvordan gikk det?

– Dette er en glad-sak. Trysilhus har nå meldt at de vil rette opp brannsikkerheten i alle de leilighetene som Asker kommune mener ikke holder mål når det gjelder rømningssikkerhet. I tillegg vil de sjekke alle de andre boligene de har bygget på Østlandet og rette opp også her om det er nødvendig. Denne saken er et veldig godt eksempel på at en virksomhet må sikre seg før man setter i gang med å bygge. Trysilhus har regnet på at oppgraderingen av brannsikkerheten i disse boligene vil kunne komme til å koste selskapet 30 millioner kroner. Dette er veldig mye penger. Derfor lønner det seg å gjøre det skikkelig i første runde, slik at man unngår problemer i etterkant, sier hun til slutt.

 

 

 

                                                                                                                                               


SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen