Kobberverket Røros.
Kobberverket Røros. (Foto: Ivan Brodey / Statsbygg)

Overtar verdensarv på Røros

Statsbygg har overtatt forvaltningsansvaret for kobberverket på Røros fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Dette er Statsbyggs første eiendom på UNESCOS verdensarvliste.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi er stolte over tilliten KLD har vist oss når det gjelder denne spesielle eiendommen, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Eiendommen består av 49 bygninger, gruver og 53 installasjoner tilknyttet gruvedriften. Tomtearealet er på 5500 mål, og bygningsmassen på 7700 brutto kvadratmeter.

Eiendommens kulturhistoriske verdier skal sikres gjennom drift, vedlikehold og istandsetting. I dag leier Rørosmuseet kobberverket. Det skal de fortsette med. I tillegg til å ha ansvaret for drift, vedlikehold og istandsetting driver museet med utstrakt formidlingsvirksomhet i samarbeid med håndverksmiljøet på Røros.

Godt samarbeid

Det har vært et svært godt samarbeid mellom KLD, Statsbygg, Rørosmuseet, Museene i Sør-Trøndelag, Røros kommune og Riksantikvaren i prosessen for å komme frem til en god forvaltningsmodell. Avtalen som er inngått nå skal gjelde i en prøveperiode på fire år og anses som en pilot for å teste ut om denne samarbeidsmodellen fungerer.

Røros kom på Unescos verdsarvliste i 1980 og har totalt 110 fredede hus og en vernet sone som består av 1500–2000 bygninger.

Om avtalen

Avtalen skal sikre at både vedlikehold og myndighetskrav blir ivaretatt for framtida. I hovedtrekk får Museene i Sør-Trøndelag v/ Rørosmuseet ansvaret for istandsettingsarbeid, drift og vedlikehold på eiendommen, mens Statsbygg skal følge opp eieransvaret for blant annet brannsikkerhet og universell tilgjengelighet.

Et vesentlig element i avtalen er de økonomiske rammebetingelsene. Disse ble avklart i statsbudsjettet for 2018, og innebærer blant annet at Rørosmuseet ikke betaler leie, og at Klima- og miljødepartementet yter et tilskudd til Rørosmuseet for istandsetting, forvaltning og vedlikehold på eiendommen.

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen