STORT LAG:  Etter overtakelsen av Arkitektene Berg og Østvang AS teller Os-avdelingen til Norconsult AS nå et tyvetalls ansatte.
STORT LAG: Etter overtakelsen av Arkitektene Berg og Østvang AS teller Os-avdelingen til Norconsult AS nå et tyvetalls ansatte. (Foto: Inge Morten Smedås)

Overtar virksomheten i Arkitektene Berg og Østvang AS

Norconsult overtok 1. februar 2018 virksomheten i Arkitektene Berg og Østvang AS på Os i Østerdalen, og styrker med det sin posisjon i Hedmark og Oppland. Alle medarbeidere fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arkitektene Berg og Østvang AS er et velrenommert arkitektfirma og har drevet virksomhet helt siden 1979. Firmaet er et av de ledende arkitektmiljøet i Østerdalen med sitt viktigste markedsinngrep i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. Selskapet har fem medarbeidere som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

– Arkitektene Berg og Østvang og Norconsult har samme syn på fremtiden. Utviklingen i bransjen setter stadig større krav til oss mht kompetanse, kapasitet, kvalitetssystemer, miljørettet prosjektering, dataløsninger etc. De store oppdragsgiverne har ofte store krav til tverrfaglighet og kapasitet som vi lettere kan tilfredsstilles i Norconsult. Vi får nå tilgang til og blir en del av Norconsults tverrfaglige miljø med spisskompetanse innenfor alle fagfelt. Dette gjør det lettere for oss å komplettere og utvikle vår faglige kompetanse slik at vi kan levere enda bedre og enda mer komplette tjenester til våre kunder. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene godt sammen. Overtakelsen vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer, sier daglig leder i Arkitektene Berg og Østvang AS, Atle Berg.

– Med overtakelsen av Arkitektene Berg og Østvang AS forsterker vi vårt markedsinngrep i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag. Etter overtakelsen av Arkitektene Berg og Østvang AS vil Norconsults kontorer i region Innlandet (Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Otta og Os) representere et tverrfaglig og meget slagkraftig rådgivermiljø på til sammen 190 medarbeidere, Vegard Jacobsen, direktør Region Innland i Norconsult.

Beslutningen om overtakelse er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge selskapene. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen