På vei mot enklere tekniske anlegg

På vei mot enklere tekniske anlegg

Tekniske anlegg er ofte unødvendig kompliserte, krevende å drifte og levetiden forkortes i praksis. Nå kan du få tips til forenkling, og inspirerende norske prosjekter er på vei.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forskningsprosjektet Naturligvis og Grønn Byggallianse arrangerte forrige uka seminar om passiv klimatisering av bygg.

Tilpasse luftmengder

Resultater fra skisseprosjektet for Avantors Gullhaug Torg ble presentert på seminaret. Deler av dette bygget planlegges med naturlig ventilasjon, etter inspirasjon fra 2226-bygget i Lustenau. Et viktig prinsipp er varierende luftmengder gjennom året.

- Temperatur og relativ fuktighet er mye viktigere enn luftmengdene for opplevd luftkvalitet, understreker sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk.

Han mener forskning gir støtte for å tilpasse luftmengder etter årstid, særlig i de kaldeste periodene.

Ikke bare naturlig ventilasjon

Professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet understreket at naturlig klimatisering ikke bare handler om naturlig ventilasjon.

- Det er ikke enten-eller. Man må forsøke å finne den løsningen som passer til bygget, sier han.

Dette er i tråd med prinsippene i Grønn Byggallianses tipshefte og veileder til enklere tekniske anlegg, som også ble presentert på seminaret. Veilederen beskriver også løsningen i det mye omtalte 2226-bygget, og relevans for norske forhold. Her finner du lese mer om tipsheftet og veilederen.

Krav til inneklima

Uansett løsning er det viktig å ivareta kravene til inneklima – og det er ikke det samme som krav til luftmengder.

- Mekanisk ventilasjon er prosjektert etter noen forutsetninger. Hvis ikke forutsetningene holder, holder heller ikke løsningen. Ventilasjonsbransjen har i virkeligheten ikke særlig fokus på inneklimakrav; de har primært fokus på luftmengder, mener Heiselberg.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen