Pangstart for partnerskap

Pangstart for partnerskap

Samarbeidet mellom Rejlers og energi- og miljøspesialisten Entro har fått en pangstart. Flere store oppdrag er i ferd med å bli landet. – Partneravtalen har gitt oss store konkurransefordeler i markedet for energirådgivning og energiledelse i eiendomsbransjen, sier André Dalene.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Nå kan vi tilby kundene våre en totalpakke som omfatter alt fra energianalyse til prosjektering og gjennomføring av energibesparende tiltak, sier André Dalene, gruppeleder i avdeling Energi i Rejlers.

Blekket på samarbeidsavtalen var knapt tørket før det første samarbeidsprosjektet var et faktum. Rejlers/Entro har levert en energianalyse til byggevarebedriften Optimera på Rudshøgda i Hedmark, med forslag til tiltak som vil gi betydelig innsparinger på strømregningen. Nå er Rejlers og Entro i dialog med flere store eiendomsbesittere på Sør- og Østlandet om leveranse av rådgivende ingeniørtjenester innen energiøkonomisering og energiledelse.

– Oppdragsgivere setter åpenbart pris på at de kan få alt på ett sted. Det er ikke mange konkurrenter som kan tilby et så bredt kompetansemiljø på dette fagfeltet som oss, sier Dalene.

Odd Marius Elstad, Seksjonsleder kunde, Oslo i Entro, sier de to selskapene utgjør landets største fagmiljø på energiriktig drift av bygg.

– Sammen kan vi ta på oss større prosjekter og levere flere tjenester til våre kunder i Norge, Sverige og Finland. Samarbeidet har allerede åpnet mange nye dører for oss, sier Elstad.

Mersalg

Alt ligger nå til rette for at partnerskapet mellom Rejlers og Entro vil generere merverdier for begge selskapene.

– Vi jobber i samme bransje, men er skrudd sammen forskjellig. Mens Entro er best i Norge på energioppfølgingssystemer og energiledelse, har Rejlers spisskompetanse på energi- og forbruksanalyse og prosjektering av elektrotekniske anlegg. Sammen er vi et sterkt fagteam som tilbyr totalløsninger til både eiendomsbransjen og industrien, sier Dalene.

Mersalg til eksisterende kunder er et nøkkelord for samarbeidet. De siste månedene har Rejlers og Entro gått gjennom hverandres kundelister for å identifisere bedrifter som kan ha behov for flere tjenester. Hos et utvalg kunder jobber nå fagfolk fra Rejlers og Entro skulder ved skulder med planlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak.

Store muligheter

Selskapene jobber for å ta større markedsandeler både i Norge, Sverige og Finland. Både Dalene og Elstad ser store muligheter for samarbeidet. Det grønne skiftet er i full gang i næringslivet og offentlig sektor. Stadig flere virksomheter har fått øynene opp for at miljø, klima og økonomi går hånd i hånd. De som utnytter energi mer effektivt, driver mer lønnsomt og blir mer konkurransedyktige. Selv om dagens lave strømpriser gjør det mer krevende å gjøre investeringer i enøktiltak lønnsomme, er det ifølge Dalene, mye å hente hos mange.

– Ofte viser det seg at enkle og rimelige tiltak er alt som skal til for å spare energi. Dårlig styring av tekniske anlegg og manglende kunnskap hos de som drifter anleggene, kan føre til store energitap. Vi kan identifisere energityvene og få på plass prosedyrer for en mer effektiv energibruk, sier Dalene.

Den pågående digitaliseringen av Norges strømnett vil åpne nye markeder for energispesialistene i Rejlers og Entro. Den baner vei for et helt nytt prissystem for energi, der strømprisen og effektleddet gjennom nettleien vil variere mer over døgnet. I perioder der belastningen i strømnettet er høy må kunden betale mer for høyere effektkostnader gjennom nettleien og tilsvarende mindre i andre perioder i døgnet når belastningen i nettet er lavere.

– Omleggingen vil få stor betydning for oss. Storforbrukere av strøm vil oppleve at investeringer i smart energistyring blir mye mer lønnsomt enn før. De som klarer å fordele strømforbruket gjennom døgnet, og unngår høyt strømforbruk på de mest belastende tidspunktene i løpet av døgnet, kan spare mye penger, sier Dalene.

God kjemi

André Dalene er Rejlers sin kontaktperson og sentral i samarbeidet med Entro AS. Han er sivilingeniør med mastergrad i miljøfysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Med 10 års fartstid i Rejlers er han en av selskapets mest erfarne medarbeidere innen energiøkonomisering. Som energirådgiver med tidligere base hos Rejlers i Kristiansand, var han blant annet med på termofotografering og energianalyse av norske fengsler på oppdrag fra Statsbygg. De siste to årene har han vært gruppeleder for avdeling Energi med base i Oslo.

Etter at partneravtalen mellom Rejlers og Entro ble undertegnet 21.oktober 2016, har Dalene og Elstad brukt mye tid på å utvikle et godt og tillitsfullt samarbeidsklima mellom selskapene. De har jevnlige salgsmøter og deltar på hverandres selskapers interne fagsamlinger.

– Et godt samarbeid forutsetter at vi kjenner hverandre og vet hva vi står for. Vi har en god kjemi og gleder oss til å høste fruktene av felles innsats, avslutter Dalene.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen