Papirbredden har vunnet pris i BREEAM-Awards 2018
(Foto: LPO arkitekter)

Papirbredden har vunnet pris i BREEAM-Awards 2018

LPO-prosjektet Papirbredden I i Drammen vant BREEAM-Awards 2018 i klassen «Public Projects – In Use». Prisen ble delt ut i London.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

BREEAM Awards 2018, eiendomsbransjens Oscar-utdeling, er for prosjekter som byggeprosjekter og tiltak med ekstraordinære prestasjoner innen bærekraft. I tildelingen fremhever dommerne utviklingen som har pågått over tid og trekker frem bruk grønne fordelsavtaler. LPO tegnet og prosjekterte Papirbredden I / Grønland 58 som stod ferdig i 2006 og er omtalt som den mest fotograferte bygnignen i Drammen. Bygget ligger langs elvebredden med sin helt unike fasade i glass og stål, og huser en stor variasjon av leietaker innen kunnskap og utdanning.

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

  Foto: LPO arkitekter

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen