Peab bygger medisin- og helsefagbygg

Peab bygger medisin- og helsefagbygg

For 577 millioner kroner skal Peab - Bjørn Bygg bygge det nye Medisin- og helsefagbygget (MH2) ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– For Peab i Norge er dette et viktig prosjekt, og vi ser frem til samarbeidet med Statsbygg. Prosjektet er et viktig bidrag for utdanning av helsefagpersonell, og er derfor et riktig prosjekt for Nordens samfunnsbygger, sier administrerende direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg.

[img id="1"]

Oppdraget omfatter nybygg på cirka 20 000 kvadratmeter, samt ombygging av eksisterende lokaler i MH-bygget (MH1). Disse skal sammenføyes med nybygget.

Medisin og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget skal tilpasses eksisterende bygg og korrespondere med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

Oppdragsgiver er Statsbygg og oppdraget er en generalentreprise. Byggestart er januar 2016, med overlevering februar 2018.

Arkitekt er Ratio Arkitekter AS.

Til toppen