Pilene peker oppover for Norwegian Property

Pilene peker oppover for Norwegian Property

Pilene peker oppover for Norwegian Property. De har gode resultater å vise til, ny mann ved roret og vinner av Cityprisen 2016 for vellykket rehabilitering av Aker Brygge. I fjor ble Svein Hov Skjelle ansatt som ny administrerende direktør i selskapet.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I fjor fikk Norwegian Property ny mann ved roret, i år vant de Cityprisen for opprustingen av Aker Brygge, et området som hadde blitt akterutseilt. Kaikanten fungerte, men sidegater og området var lite besøkt og hadde fått et gammelmodig preg i kontrast til Tjuvholmen og Bjørvika. Utvikleren har lyktes med å ta vare på de urbane kvalitetene og de betydelige ambisjonene som alltid har ligget i Aker Brygge-prosjektet.

Hovedgrepet har vært å modernisere kontorlokalene, få handelen ned på gateplan og ruste opp uteområdene, for å fremmer bylivet generelt og bidra til at enda flere besøker bydelen og butikkene. Norwegian Property (NPRO) gikk inn på eiersiden i 2010, og det går nå oppover for Aker Brygge, samtidig som de arkitektoniske og historiske kjernekvaliteter er tatt vare på og videreført.

[img id="2"]

Mot strømmen

Juryen berømmet Norwegian Property for sitt mot ved å gå mot strømmen, og lyttet til arkitekter med klare ideer for både bygg og uteområder. Byutviklingsgrepet viser en imponerende nyskapning, der klassiske verdier og tradisjoner videreføres til et oppdatert uttrykk og innhold. Norwegian Property har lykkes med å integrere Aker brygge i byen.

Et avgjørende trekk er at prosjektet viser hvordan kreativitet ikke bare handler om artige bygningsdetaljer og slående utsmykning, men også klokskap, med et byområde med historisk posisjon i kombinasjon med en vellykket re-branding. Man kan allerede nå se konturene av vekst og fremgang i et område som var inne i økonomisk og sosial stagnasjon.

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter. Cityprisen og Citykonferansen eies nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og NE kunnskap. Prisen ble delt ut på Citykonferansen i Oslo i februar i år.

Ny mann ved roret og gode resultater

I fjor ble Svein Hov Skjelle ansatt som ny administrerende direktør i Norwegian Property. Svein Hov Skjelle har lang fartstid i Norwegian Property ASA, og kjenner både selskapet og bransjen godt. Norwegian. Skjelle overtar roret i et selskap med meget gode resultater.

– Vi er ferdig med utviklingen av Aker Brygge, og har mange gode eiendommer og mange flinke ansatte, så slik sett kan man si at jeg kommer til dekket bord. Samtidig er det mange muligheter og utfordringer å ta tak i, så vi blir helt sikkert ikke arbeidsledige fremover, sier Skjelle.

[img id="1"]

Property har flere store utviklingsprosjekter som i hovedsak ble ferdigstilt i andre kvartal 2015. Ved utgangen av andre kvartal 2015 ble konsernets portefølje av investeringseiendommer verdsatt til over NOK 16 milliarder. Samlede leieinntekter var NOK 219,7 millioner, en økning fra NOK 187,8 millioner i samme kvartal 2014. Selskapet har vært børsnotert på Oslo Børs siden 2006 og har ingen planer om å trekke seg fra børsen. Selskapet var inne på OBX-indeksen, som omfatter de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, men gikk ut av indeksen på grunn av begrenset omsetning i 2010.

Utfordringer i Stavanger

Markedet for næringseiendom er kjent for å være sensitivt for svingninger i økonomien. Norwegian Property besitter eiendommer i Stavanger og merker endringene i markedet som følge av redusert oljepris.

– Stavanger er påvirket av lavere oljepriser og redusert aktivitet i oljesektoren. Det påvirker også etterspørselen etter kontorlokaler, og kontorledigheten er økende i oljebyen. Vår portefølje i Stavanger utgjør en mindre andel av den totale porteføljen, bare 6 prosent av verdiene og leieinntektene. Allikevel jobber vi hardt med å finne løsninger, og er innstilt på at vi må bruke tid på fylle våre ledige lokaler, sier han.

Som et resultat av økt fokus og krav til energieffektive bygg har Norwegian Property en omfattende strategi for å redusere energiforbruket i eiendomsmassen, med ambisiøse mål for energieffektivisering av eiendomsmassen, spesielt i de store rehabiliteringsprosjektene. Det største prosjektet for energieffektivisering er gjennomført på Aker Brygge hvor varme- og kjøling i de rehabiliterte prosjektene leveres fra en egen varme- og kjølesentral basert på sjøvann hentet rett utenfor Aker Brygge.

– Som et resultat ser vi en reduksjon i CO2-utslipp på nærmere 75 prosent sammenlignet med tradisjonelle energikilder. På den løpende porteføljen har vi tallrike enkeltprosjekter for reduksjon av energiforbruk som blant annet gjennomføres med støtte fra ENOVA, sier Skjelle.

Til toppen