Pilotprosjekt med termisk aktive betongdekker

Pilotprosjekt med termisk aktive betongdekker

Termisk aktivt bygningssystem, forkortet TABS, er et prinsipp for termisk aktivering av betongdekker med innstøpte vannførende rørsløyfer. Det innovative systemet benytter overskuddsvarmen som stiger opp i rommet og magasinerer den i dekkekonstruksjonen.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Store energibesparelser

Systemet brukes i næringsbygg, skoler, teater, sykehus, bibliotek, og museer og fungerer optimalt sammen med varmepumpe og bergvarme. Beregninger viser at driftskostnader kan reduseres med opp til 40 %. Systemet er levert av Uponor i et pilotprosjekt i Sluppenveien 17 i Trondheim.

[img id="1"]

- Dette er det første bygget i Norge hvor vi har installert TABS. Bygget overleveres i april og logistikkmessig har dette gått veldig fint. K.Lund har installert TABS-modulene og NCC er hovedentreprenør, et samarbeid som er utført på en veldig bra måte. Et TABS-prosjekt krever en del nye løsninger fra entreprenørens side, og alle må våre åpne for a tenke litt utradisjonelt, innleder Erland Dilling i Uponor.

Prefabrikasjon på byggeplassen

Romtemperaturen starter på et valgt nivå om morgenen og stiger opp til et bestemt maksimalnivå. Dette innebærer at man ikke trenger energitilførsel til bygget på dagtid og at sirkulasjonspumpen for vannet kan stå stille på dagtid.

[factbox id="1"]

- Vi må lage moduler med rør som prefabrikkeres ved siden av byggeplassen. Disse legges på den første armeringen før rørene kobles til fordelerne. Alt dette krever planlegging og ekstra oppmerksomhet. Vi bruker de samme produktene som vi bruker i gulvvarmeanlegg. Det er beregningene og samhandlingen mellom arkitekt, byggrådgiver, og VVS-rådgiver som er annerledes, sier Dilling.

Energieffektiv løsning

Innstøpte rør i betongdekket bruker sirkulerende vann som trekker varmen ut av det termiske dekket og fører den ut av bygget. Systemet er primært et kjøleanlegg, men om vinteren kan systemet brukes som grunnvarme til å dekke varmebehovet i bygget – med manuell omkobling hvis ønskelig.

- Et termisk aktivt dekke kan bruke 40 % mindre energi sammenlignet med en vanlig kjøleløsning. Betongdekket trekker altså til seg overskuddsvarmen i rommet og magasinerer det i dekket – på sammen måte som en svamp trekker til seg vann. På denne måten blir betongkonstruksjonen et kjøleanlegg. Det tilføres ikke energi til kjøling av bygget i løpet av dagen, sier han. Sirkulasjonspumpen står da stille.

- Når romtemperaturen har nådd makstemperatur startes sirkulasjonspumpen som trekker varmen fra betongen og inn det kalde vannet. Vannet føres så enten ut av bygget og ned i et borehull eller man magasinerer det i en tank slik at det kan brukes til andre formål, forklarer Dilling.

Gir arkitektoniske fordeler

Siden varmen i rommet stiger opp i dekkene må taket være blottet og uten himling eller andre installasjoner.

- Vi vil ha størst mulig flate for å ta i mot den energien som er i lufta inn i betongen. Arkitekten får mulighet til å ha rene og glatte takflater. Større takhøyde i bygget er også en bieffekt. Siden man har så mye glatte flater får man en utfordring med akustikken. Dette løser vi med vertikale bafler som kan utformes av interiørarkitekter. Bafler som henger vertikalt har ingen innvirkning på varmestrømmen inn i dekket, forteller Dilling.

Spesielle krav til prosjektering

TABS-installasjoner krever en strukturert og disiplinert form for prosjektering. Beslutningen om å bruke TABS i bygget blir tatt tidlig av byggherren, noe som gjør at arkitekt og rådgivere må samarbeide fra begynnelsen.

- For VVS-rådgivere innebærer det en del jobb med beregningene og de må sette seg godt inn i de byggetekniske løsningene. Uponor utfører de tekniske beregningene og bistår rådgiver med nødvendig kompetanse. Kjøleeffekten vil avhenge sterkt av hvor i dekkene rørene ligger og samhandling mellom rådgivere er derfor særdeles viktig, sier Dilling.

Vil kartlegge resultatene

Uponor har holdt på med TABS i mer enn 15 år og har over tusen slike prosjekter i Tyskland og England.

- Det som er interessant med Sluppen er at Kjeldsberg Eiendom, som driver eiendommen selv, var opptatt av driftskostnadene. Det er planlagt til sammen 7 bygg à 10.000 m2 hvor det første bygget har en helt ordinær kjøleløsningen uten TABS. Det andre bygget er likt byggeteknisk men bruker TABS. De to byggenes energiforbruk vil derfor kunne sammenlignes på identisk grunnlag, forklarer han.

- Om TABS installeres sammen med en varmepumpeløsning kan man i tillegg bruke frikjølingseffekten. Normalt sett er det enten et kjøleanlegg eller et varmeanlegg. Vi kan også bruke begge deler om temperaturen svinger fra minus til pluss i løpet av dagen, noe som kan være tilfelle i Trondheim, sier Dilling.

Konservativ byggenæring

I Norge ser vi et stadig økende fokus på energieffektive bygninger. Hvorfor er ikke dette mer utbredt i Norge?

- Det er fordi byggenæringene i Norge er konservativ. Byggenæringen er vant til å gjøre de samme tingene gjentatte ganger, ofte med de samme feilene. Mange vil gjøre byggene billigst mulig, og har liten fokus på driftskostnader. I tillegg kommer totalentrepriser som legger til rette for dårlige tekniske løsninger og stadige feil sier han.

- TABS derimot er fysikk satt i system. Dette er en typisk tysk løsning med fokus på logistikk, samarbeid, og organisering, avslutter Dilling.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen