Plan- og designkonkurransen er i gang

Plan- og designkonkurransen er i gang

Nå er plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet i gang. De sju konkurransedeltakerne får tre måneder på seg til å finne de gode løsningene for hvordan regjeringskvartalet kan utformes.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Onsdag 15. februar fikk de sju prosjekteringsgruppene som er med i plan- og designkonkurransen, tilgang til konkurranseprogrammet, og med det gikk startskuddet for en av årets viktigste konkurranser.

Nå gjelder det

- Dette blir spennende, og vi gleder oss til å se hva konkurransedeltakerne kommer opp med av forslag. Dette er Den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurransen som det gjerne kalles på folkemunne, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Det er en tverrfaglig plan- og designkonkurranse, noe som innebærer at arkitektene samarbeider med ingeniører, prosjekteringsgruppeledere og landskapsarkitekter om å utarbeide sine løsningsforslag. Bak de sju konkurransegrupperingene finner vi 59 firmaer, 20 av disse er arkitektkontor.

Robuste løsninger

Det skal utarbeides løsningsforslag for nytt regjeringskvartal som ivaretar mål, føringer og krav som er fastsatt i konkurranseprogrammet. Følgende temaer ansees å ha særlig betydning i vurderingen av løsningsforslagene: arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet, miljø og sikkerhet.

- Plan- og designkonkurransens hovedformål er å finne fram til gode og robuste løsningsforslag, hvor det er størst mulig bearbeidings- og utviklingspotensial for å tilfredsstille konkurranseprogrammets krav og mål, forteller Nikolaisen.

- Deltakerne skal levere inn sine anonyme løsningsforslag, og fra slutten av mai vil forslagene bli vist på nett (statsbygg.no) og stilt ut i paviljongen i Høyblokken, avslutter Nikolaisen.

Kåre to vinnere

Etter innlevering vil en jury på ni medlemmer vurdere de innkomne forslagene. Juryen vil kåre to vinnere, deretter vil Statsbygg gå i forhandlinger med disse om tildeling av prosjekteringskontrakten. Juryens rapport og rangeringen av vinnerne offentliggjøres først etter at det er gjennomført forhandlinger og besluttet hvem som skal tildeles kontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen