Plan- og designkonkurransen om nytt museum på Bygdøy

Plan- og designkonkurransen om nytt museum på Bygdøy

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, presenterte i dag programmet for en åpen plan- og designkonkurranse for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Vikingtidssamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har stor nasjonal og internasjonal verdi. På Bygdøy finnes den rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtiden, og museet huser en viktig del av verdens kulturarv.

Et nybygg vil gi plass til flere utstillinger og publikumsaktiviteter, bedre sikkerhet for vikingtidssamlingen og bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte. En viktig del av konkurransen blir å innlemme Arnstein Arnebergs Vikingskiphus, et kjent og markant element i Bygdøys museumslandskap, i det nye museet.

Hele anlegget, inkludert nybygget, vil være om lag 13 000 kvadratmeter. Det er tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

- Det nye museet skal bli et verdensledende senter for formidling av kunnskap om vikingetiden, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. - Vinneren av plan- og designkonkurransen blir den som best klarer å skape et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum. Å gjennomføre en plan- og designkonkurranse er en del av dette oppdraget. Innleveringsfristen for bidrag i konkurransen er 2. desember og vinner blir kunngjort våren 2016.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen