Plan- og designkonkurransen om nytt museum på Bygdøy

Plan- og designkonkurransen om nytt museum på Bygdøy

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, presenterte i dag programmet for en åpen plan- og designkonkurranse for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Vikingtidssamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har stor nasjonal og internasjonal verdi. På Bygdøy finnes den rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtiden, og museet huser en viktig del av verdens kulturarv.

Et nybygg vil gi plass til flere utstillinger og publikumsaktiviteter, bedre sikkerhet for vikingtidssamlingen og bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte. En viktig del av konkurransen blir å innlemme Arnstein Arnebergs Vikingskiphus, et kjent og markant element i Bygdøys museumslandskap, i det nye museet.

Hele anlegget, inkludert nybygget, vil være om lag 13 000 kvadratmeter. Det er tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

- Det nye museet skal bli et verdensledende senter for formidling av kunnskap om vikingetiden, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. - Vinneren av plan- og designkonkurransen blir den som best klarer å skape et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum. Å gjennomføre en plan- og designkonkurranse er en del av dette oppdraget. Innleveringsfristen for bidrag i konkurransen er 2. desember og vinner blir kunngjort våren 2016.

MILJØBYGG/19. februar 2018

Miljøambisiøst høyskolebygg i Bergen

Høgskulen på Vestlandet, nærregion Bergen er i dag på to lokasjoner. For å samle sin faglige og administrative aktivitet på Kronstad startet byggefasen for et nytt bygg i januar. Når det åpner i 2020 skal campus huse 9000 studenter og 900 ansatte. Les hele saken

Til toppen