Planlagt sykehjem skal bli ledende på energieffektive løsninger

Planlagt sykehjem skal bli ledende på energieffektive løsninger

Da Bergen kommune utlyste konkurransen om et nytt sykehjem på Råstølen ønsket arkitektene i Asplan Viak å utfordre kommunen med to alternativer - et konvensjonelt og et miljøvennlig.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kommunens uttalte mål om å bli en klimanøytral by ga inspirasjon til utarbeidelse av to ulike prosjektforslag som begge innfrir kravene til passivhus. Det ene forslaget skisserer en konvensjonell konstruksjon basert på stål og betong, mens det andre utforsker mulighetene ved bruk av massivt tre i konstruksjoner og overflater.

[factbox id="1"]

Med Asplan Viaks erfaring og kompetanse på bruk av trekonstruksjoner i boliger, skoler, og barnehager kunne arkitektene utforme et forslag som tilfredsstiller både krav til energieffektivitet og bokvalitet. Arkitektene ønsker å vise hvordan fremtidens sykehjem kan se ut, både med tanke på organisering, planløsning og tilrettelegging for eldre personer.

For første gang får totalentreprenørene økonomisk uttelling ved å velge mer tre enn konkurrentene. Dette gir muligheten til å få svar på hvor fordelaktig det er å bruke tre fremfor tradisjonelle byggemetoder både med hensyn til ventilasjon, energiforbruk, CO2, fremdrift og totale kostnader.

Tilbudene må redegjøre for alle hovedkomponenter og omfanget i bruken av tre, og hvert tonn CO2 gjøres om til en sum som legges til i evalueringen. Forslagene ble utarbeidet med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og Bergen kommune og har gitt selskapet en unik mulighet til å dokumentere fordelene ved bruk av tre. Planlagt byggestart er i 2016, og de håper sykehjemmet skal stå klart i begynnelsen av 2018.

Simuleringer for å finne optimale løsninger på energibehov

I miljøutredningen og prosjekteringen ønsker kommunen å ta forhold som passiv klimatisering, hygroskopiske egenskaper ved materialene, og livsløpregnskapet (LCC) inn i beregningen. I tillegg til klimagassregnskap på alle komponenter gjennomføres både SIMIEN og IDA-ICE simuleringer for å beregne energiforbruket for hele bygningen. Vi har snakket med Christian Irgens og Magnar Berge i Asplan Viak for å lære mer om prosjektet.

- Simulering av energibehov krever ulike typer data. Vi ser på klimaskjermens termiske egenskaper, spesielt på gulv, vegger, tak og vinduer. I tillegg henter vi inn data om orientering, lufttetthet, ventilasjon, luftmengder, varmegjenvinningsgrad, driftstid og bruksmønsteret til brukerne. Denne informasjon danner grunnlaget for beregninger av byggets energibehov, forklarer Magnar Berge.

Store fordeler ved bruk av tre

[img id="1"]

Norge har lange tradisjoner på bruk av tre i bygninger. Store forskjeller på temperatur og fuktighet har vært en utfordring for norske utbyggere. Nå ser man fordeler ved bruk av nettopp tre.

- Treets egenskaper til å lagre både varme og fukt gjør at uregelmessigheter jevnes ut når det gjelder romtemperaturer og fuktinnhold. Dette bidrar til at brukerne unngår ubehagelig høy og lav luftfuktighet og temperatur, forteller Berge.

Hvilke type tre bruker dere og hvor kommer treet fra?

- Det er opp til tilbyder å velge treslag basert påklimagassberegninger. Vi har beskrevet kjerneved av sentvokst furu i ytterkledning for dette prosjektet. Dekker og vegger av massivt tre kan bli levert fra Sverige eller Norge, men det er opp til tilbyder å vurdere valg av trekomponenter basert på blant annet klimagassberegninger, forklarer Irgens.

Hvilke utfordringer gir bruk av tre med tanke på brannfare?

- Selv om tre er et brennbart material, og noe en må ta hensyn til ved prosjekteringen, har tre en fordel at styrken beholdes i et branntilfelle. Til sammenligning reduseres styrken til stål til en brøkdel ved brann, sier Berge.

Henter beste løsning basert på ulike prinsipper

Er det spesielle type bygninger som har fordeler ved bruk av tre?

- Alle bygg kan utføres i tre vil gi store fordeler når det gjelder CO2 avtrykk, innemiljø mv. Bruk av tre skal ikke være en tvangstrøye og bør brukes når det er formålstjenlig. Vi ser for eksempel at bruk av  produktet lett-tak gi bedre EPD (Environmental Product Declaration) enn enkelte varmtakløsning i utført med trekonstruksjoner, innrømmer Irgens.

Hva er de store trendene innen bruk av tre i byggebransjen?

- Det begynner å bli mange gjennomførte normalprosjekter som både når lengre og går lengre enn pilotprosjektene som har vært utført de siste årene. Det er disse prosjektene som skaper endringer fordi løsningene viser seg også å være økonomisk fordelaktige, sier han.

- Jeg tror at når klimagassregnskapet blir en målestokk og et kriterium for offentlige anskaffelser vil mange gode løsninger og alternativer dukke opp. Løsningene vil ikke nødvendigvis være ensartet med eksempelvis bruk av tre, men en blanding av ulike prinsipper, materialer og løsninger som på hvert sitt sted i et bygg gir optimale resultater, avslutter Irgens.

[slider]

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen