Prekvalifisering for to sykehjem i Oslo

Prekvalifisering for to sykehjem i Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har lyst ut prekvalifisering for Tåsenhjemmet og Ryen helsehus.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tåsenhjemmet i bydel Nordre Aker skal reetableres på samme tomt som dagens sykehjem, med tilnærmet likt fotavtrykk. Størrelsen vil være ca 14.500 kvadratmeter.

Tåsenhjemmet skal oppføres som et trebygg, både fordi dette er en miljøvennlig byggeteknikk, men også fordi det vil harmonere godt med trebyggelsen i nabolaget. All betong skal være lavkarbonbetong, og det vil være fokus på gjenbruk og resirkulering fra bygget som rives. Omsorgsbygg skal med støtte fra klimagassmidlene redusere utslipp fra materialer med minst 50 prosent.

Høy miljøprofil

Tåsenhjemmet skal bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og har også som ambisjon å bli verdens første plusshus-sykehjem. Det skal være et energigjerrig bygg med lokal fornybar energiproduksjon. Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen fra produksjonen av disse.

Tåsenhjemmet skal i tillegg være pilot på uttesting av elektriske maskiner på byggeplass. Dette er et skritt på veien til å skape stille byggeplasser uten lokale utslipp, med minst mulig sjenanse for naboene.

Ryen helsehus

Ryen helsehus i bydel Nordstrand skal bli et topp moderne og miljøvennlig helsehus med 142 korttidsplasser. Det eksisterende sykehjemmet skal rives, og nytt helsehus skal bygges med fire etasjer og parkeringskjeller. Nybygget gir en økt utnyttelse på planområdet, men helsehuset vil ha omtrent samme byggehøyder som i dagens regulering. Tillatt bruksareal er maksi malt 16.100 kvadratmeter, med et fotavtrykk på 4.350 kvadratmeter.

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen