Prekvalifisert til miljøvennlige boliger på Fornebu

Prekvalifisert til miljøvennlige boliger på Fornebu

Arkitema Architects er et av fire arkitektkontor som OBOS Fornebu har valgt skal delta på den begrensede arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på Fornebu. 56 arkitektfirmaer fra fire forskjellige land deltok i konkurransen der kun fire arkitektkontorer ble invitert med i konkurransens siste fase.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bærum kommune ønsker å utvikle Fornebu til en null-utslippsbydel innen 2027, der også boligene skal være fremtidsrettede og bærekraftige.

Fra flyplass til attraktive rekreasjons-, bolig- og næringsområde

Transformasjonen av Fornebu fra en internasjonal flyplass på 90-tallet til dagens attraktive rekreasjons-, bolig- og næringsområde har pågått over flere år der området fortsatt er i en stor utvikling. Dagens område 9.4 på Fornebu eies av OBOS der mener dette prosjektet vil være starten på et skifte i utviklingen av selve Fornebu. Sentralt for utviklingen av området vil være å ha et stort miljøfokus i byggeriet, grønn mobilitet, urbant landbruk, energieffektivitet, smarthus teknologi, fellesskapsløsninger og delingsøkonomi. Det vil av den grunn bli viktig å vektlegge et større fokus på en bymessig utvikling med fokus på urbane kvaliteter uten at dette skal gå på bekostning av de allerede etablerte natur-, park- og grøntområdene.

Fra 56 ned til 4

En gruppe med deltagere fra 56 arkitektkontorer fra Norge, Finland, Danmark og England, er nå skåret ned til fire, hvor Arkitema Architects er det ene. De skal nå arbeide frem hvert sitt forslag på hvordan fremtidens 700 boliger på Fornebu skal utformes, sammen med 5000m2 næring på gateplan. Vinneren av konkurransen er forventet å bli besluttet før utgangen av året.

- Vi er stolte og glade for å bli prekvalifisert i konkurranse med så mange sterke team. Nå gleder vi oss til å utvikle noen enestående løsninger i område 9.4 på Fornebu, som skal være med på å vise veien inn i fremtidens byutvikling mot morgendagens krav og behov. Vi vil ha et stort fokus på å skape et miljømessig og bæredyktig område der vi skal trekke med oss vår kunnskap fra vårt prosjekt «NærHeden» i København, som vant den prestisjetunge internasjonale prisen ”Masterplan – Future Projects” ved World Architecture Festival i Berlin. Vi skal skape boliger som gjøre en forskjell for de mennesker som i fremtiden skal leve og bo på område 9.4 Fornebu, forteller administrerende direktør på Arkitema Architects Norges kontor, Chris Olborg.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen