Agropolis i Mjøndalen var ett av prosjektene som ble presentert da Norges nasjonale senter for urbant landbruk ble åpnet.
Agropolis i Mjøndalen var ett av prosjektene som ble presentert da Norges nasjonale senter for urbant landbruk ble åpnet. (Illustrasjon: Dark Arkitekter)

Presenterte Agropolis da nasjonalt senter åpnet

Norge har fått sitt nasjonale senter for urbant landbruk. Da senteret ble åpnet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, ble Vestaksen Eiendoms prosjekt «Agropolis» i Mjøndalen presentert.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Urbant landbruk dreier seg om hvordan byene kan brukes til matproduksjon og hvordan mange kan bidra til at vi blir mer selvforsynt med mat. Det urbane landbruket er også viktig for folkehelse, matkultur, biologisk mangfold etc.

Professor Trine Hvoslef-Eide ved NMBU er leder for Nasjonalt senter for urbant landbruk.

– Målet med senteret er å koordinere de ulike prosjektene og tiltakene slik at alle i Ås-miljøet jobber sammen, opplyser hun.  Pr. i dag er tre konkrete prosjekter i gang under ledelse av NMBU, blant dem et EU-prosjekt.

– Vi vet at det er mange andre prosjekter på gang, og vi ønsket å høre om dem med tanke på eventuelt fremtidig partnerskap. Der passet Agropolis-prosjektet godt inn. Det høres spennende ut. At det også er kontroversielt i vårt miljø, gir oss interessante problemstillinger å bryne oss på, uttaler professoren.

Agropolis sto på dagsordenen da Nasjonalt senter for urbant landbruk ble åpnet på Ås. På scenen administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt. Foto: Tonje Bergh

Det var administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt, som presenterte Agropolis på åpningsseminaret. – En flott anledning og en anerkjennelse av ideen om å bygge bynære boliger der matproduksjon kan integreres, sier Hotvedt. Han mener det nye senteret med det tunge Ås-miljøet i ledelsen vil være viktig for utvikling og forskning på urbant landbruk og for å utvikle nye dyrkningsmetoder som vil bidra til større egenproduksjon og økt selvforsyning.

Agropolis er et boligprosjekt som kombinerer matproduksjon på profesjonelt nivå med mulighet for hobbydyrking innenfor et boligområde. Prosjektet er tenkt realisert i Mjøndalen og andre attraktive knutepunkt som har egnede sentrumsnære jordbruksområder.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen