Presise kraner i limtre
(Foto: Green Advisers)

Presise kraner i limtre

– Kranbanene hos SIVA Åmots nye bygg er nok noe av det mest parallelle som er bygd i tre i Norge, sier trerådgiverne i Green Advisers.

  • Limtre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I juli ble skinner og kraner på det nye produksjonsanlegget testet og sertifisert.

Kan løfte i hele bygget

Leietaker Splitkon har behov for fire kraner med 8 tonns løftekapasitet hver. Traverskranene spenner fra 25 meter og veier i seg selv opp til 7,5 tonn.

Bygningen er en konstruksjon med massivtre og limtre, og da må også kranbanene være av limtre. Med hjelp av skruer og lim er det hengt opp kranbaner på vegger og søyler som dekker hele bygget.

  Foto: Green Advisers

Utfordringen er presisjonen kranene skal arbeidene under. Med en toleranse på +/- 7 mm var dette krevende både for byggmontører og landmåler.

Dette fordi det er på grensen til hva måleutstyret kan levere i presisjon på lengder opp til 145 meter.

Presisjon med limtre

Traverskranene spenner fra 25 meter og veier i seg selv opp til 7,5 tonn. Foto: Green Advisers

Kranhjulene er designet for parallell kjøring og da kan ikke skinnene avvike for mye i retning. Med litt bruk av høvel og skims, samt justering av stålbjelken på toppen ble skinnene innenfor kravene og er nok noe av det mest parallelle som er bygd i tre i Norge, skriver Green Advisers.

Kranskinnene varierer i lengde på 28 mm mellom vinter og sommer. Dette måtte også innarbeides inn i løsningene. Trevirket varierer i størrelse på grunn av ulik luftfuktighet gjennom året, noe som medfører at kranbjelken varierer med 87 mm i lengde. Heldigvis er det flere skjøter som denne bevegelsen blir tatt opp i, akkurat som for stålet, forklarer Green Advisers.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen