Gatetun i Deichmans gate.
Gatetun i Deichmans gate. (Foto: Åse Holte)

Prestisjepris til Asplan Viaks landskapsarkitekter

Landskapsarkitekturprisen 2018 gikk til Asplan Viak for prosjektet Deichmans gate og Wilses gate i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Landskapsarkitekturprisen ble delt ut for fjerde gang under NLAs fagdag i Porsgrunn 6. april.

– Å motta en så prestisjetung pris er veldig gøy og inspirerende, sier avdelingsleder Landskap Lisbet Haug.

I følge juryen er prosjektet forbilledlig i måten det demonstrerer hvordan overvannet kan håndteres akkurat her, på dette stedet og i denne gata. Dette er vist gjennom vakre, gjennomarbeidede og funksjonelle detaljer som representerer solid håndverk i materialbruk og vegetasjonsbruk.

Landskapsarkitekturprisen 2018: Stolte vinnere fra Asplan Viak (foran til venstre) Janicke R. Egeberg og Lisbet Haug. Foto: Dag Jenssen

– Utmerkelsen viser at våre landskapsarkitekter prosjekterer og får gjennomført prosjekter som videreutvikler norsk landskapsarkitektur. Vi har i flere år hatt «Overvann» som tverrfaglig satsingsområde i Asplan Viak.

Fremtidsrettet pilotprosjekt

Deicmans gate og Wilses gate er et tverrfaglig samarbeid hvor LARK har vært et bindeledd mellom fagene Veg, VA og RIE. Oppdragsgiver er Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Prosjektet er et godt eksempel på hvordan landskapsarkitekter i godt samarbeid med en offensiv, nytenkende byggherre og øvrige rådgivere, har fått til et fremtidsrettet gateprosjekt, mener Haug. 

Fakta:

Beliggenhet: Oslo kommune, Bydel Grünerløkka og St. Hanshaugen

Oppdragsgiver/byggherre: BYM, Bymiljøetaten i Oslo kommune

Byggeår/ferdigstilt: 2017

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: Gatene er ca 300 m lange

Kostnad eks. mva: Totalkostnad ca. 18 mill

Prosjektansvarlig: Vibeche Håheim Kind, Asplan Viak

Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: LARK, VEI, VA, RIE
Kim Haukeland Paus (dengang Cowi, nå Asplan Viak), Bent Braskerud (VAV)

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenører AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenører AS

Fagkategori: Byrom, gater

– Vinnerprosjektet er et nyskapende overvannsprosjekt og som kan være med og representere en toneangivende transformasjon av byrom i Norge – fra trist og grått til grønt og blått, sier juryen i sin begrunnelse.

Verdifulle kvaliteter 

Bærekraftige og innovative løsninger for overvannshåndtering tilfører byrommet opplevelseskvaliteter samtidig som det bidrar til økt biologisk mangfold. 

– Pilotprosjektet vil fremover være sentralt i forskningen som skal finne ut av hvordan vi best skal utnytte det blå og grønne i våre byer i lys av klimautfordringene, sier Janicke Ramfjord Egeberg som var ansvarlig landskapsarkitekt for prosjektet.

– Ikke bare har beboerne fått en hyggelig og vakker gate, den er også et verdifullt bidrag til byøkologi. Godt for folk og godt for naturen, sier Egeberg.

Prosjektet er i følge juryen enkelt, pedagogisk og forståelig og vil gi energi og inspirasjon til både oppdragsgivere og prosjekterende i oppgaver som kommer.

– Et prosjekt om overvannshåndtering med overføringsverdi til små tettsteder så vel som store byer er derfor etterlengtet og av stor verdi, sier NLAs jury. 

Til toppen