Gatetun i Deichmans gate.
Gatetun i Deichmans gate. (Foto: Åse Holte)

Prestisjepris til Asplan Viaks landskapsarkitekter

Landskapsarkitekturprisen 2018 gikk til Asplan Viak for prosjektet Deichmans gate og Wilses gate i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Landskapsarkitekturprisen ble delt ut for fjerde gang under NLAs fagdag i Porsgrunn 6. april.

– Å motta en så prestisjetung pris er veldig gøy og inspirerende, sier avdelingsleder Landskap Lisbet Haug.

I følge juryen er prosjektet forbilledlig i måten det demonstrerer hvordan overvannet kan håndteres akkurat her, på dette stedet og i denne gata. Dette er vist gjennom vakre, gjennomarbeidede og funksjonelle detaljer som representerer solid håndverk i materialbruk og vegetasjonsbruk.

Landskapsarkitekturprisen 2018: Stolte vinnere fra Asplan Viak (foran til venstre) Janicke R. Egeberg og Lisbet Haug. Foto: Dag Jenssen

– Utmerkelsen viser at våre landskapsarkitekter prosjekterer og får gjennomført prosjekter som videreutvikler norsk landskapsarkitektur. Vi har i flere år hatt «Overvann» som tverrfaglig satsingsområde i Asplan Viak.

Fremtidsrettet pilotprosjekt

Deicmans gate og Wilses gate er et tverrfaglig samarbeid hvor LARK har vært et bindeledd mellom fagene Veg, VA og RIE. Oppdragsgiver er Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Prosjektet er et godt eksempel på hvordan landskapsarkitekter i godt samarbeid med en offensiv, nytenkende byggherre og øvrige rådgivere, har fått til et fremtidsrettet gateprosjekt, mener Haug. 

Fakta:

Beliggenhet: Oslo kommune, Bydel Grünerløkka og St. Hanshaugen

Oppdragsgiver/byggherre: BYM, Bymiljøetaten i Oslo kommune

Byggeår/ferdigstilt: 2017

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: Gatene er ca 300 m lange

Kostnad eks. mva: Totalkostnad ca. 18 mill

Prosjektansvarlig: Vibeche Håheim Kind, Asplan Viak

Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: LARK, VEI, VA, RIE
Kim Haukeland Paus (dengang Cowi, nå Asplan Viak), Bent Braskerud (VAV)

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenører AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenører AS

Fagkategori: Byrom, gater

– Vinnerprosjektet er et nyskapende overvannsprosjekt og som kan være med og representere en toneangivende transformasjon av byrom i Norge – fra trist og grått til grønt og blått, sier juryen i sin begrunnelse.

Verdifulle kvaliteter 

Bærekraftige og innovative løsninger for overvannshåndtering tilfører byrommet opplevelseskvaliteter samtidig som det bidrar til økt biologisk mangfold. 

– Pilotprosjektet vil fremover være sentralt i forskningen som skal finne ut av hvordan vi best skal utnytte det blå og grønne i våre byer i lys av klimautfordringene, sier Janicke Ramfjord Egeberg som var ansvarlig landskapsarkitekt for prosjektet.

– Ikke bare har beboerne fått en hyggelig og vakker gate, den er også et verdifullt bidrag til byøkologi. Godt for folk og godt for naturen, sier Egeberg.

Prosjektet er i følge juryen enkelt, pedagogisk og forståelig og vil gi energi og inspirasjon til både oppdragsgivere og prosjekterende i oppgaver som kommer.

– Et prosjekt om overvannshåndtering med overføringsverdi til små tettsteder så vel som store byer er derfor etterlengtet og av stor verdi, sier NLAs jury. 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen