Problem med useriøse aktører i byggenæringen

Problem med useriøse aktører i byggenæringen

Vi har snakket med Lars Jørstad Francke, partner i advokatfirmaet Grette, om problemer med useriøse underentreprenører i byggenæringen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hvordan kan oppdragsgivere sikre seg mot useriøse underentreprenører?

Først og fremst handler dette om å kontrollere de man kontraherer, både før kontraktsinngåelse og ikke minst under prosjektgjennomføringen. Før kontraktsinngåelsen bør det kreves fremlagt relevant dokumentasjon, som arbeidskontrakter og redegjørelse for de ansatte boforhold, og man bør ta kontakt med tidligere oppdragsgivere. Under prosjektgjennomføringen må det løpende kontrolleres at gjeldene krav overholdes, og dette må dobbeltsjekkes direkte med arbeidstakerne som arbeider på prosjektet. Oppdragiver kan ikke nødvendigvis ta fremlagt dokumentasjon fra underentreprenøren for "god fisk", da forfalskninger og doble sett dokumenter stadig forekommer. Vi opplever også at arbeidstakerne instrueres til å lyve, gjerne under trussel om å miste jobben. Dette gjør det nødvendig å ettergå opplysningene nøye.

Et økende problem er at underentreprenører krever at de ansatte flytter til byggestedet for å omgå regelverket. Dette bør derfor særlig kontrolleres der det virker lite sannsynlig at alle de ansatte, som ofte kan være utenlandske statsborgere, bor på det aktuelle stedet.

I tillegg er det viktig at man i kontraktene både har bestemmelser som sikrer retten til å få fremlagt nødvendig dokumentasjon for å undersøke om gjeldene krav overholdes, og bestemmelser som gjør det mulig å aksjonere når brudd konstateres. Dette kan være bestemmer om rett til å rette opp forholdene på underentreprenørens regning, rett til å intervenere og rett til å bortvise foretaket fra byggeplassen. Av hensyn til de aktuelle arbeidstakerne bør man imidlertid være varsom med å bortvise disse fra byggeplassen, da dette fort kan gjøre vondt verre ved at de står uten jobb og lønn.

Hvilke saker har du jobbet med hvor underentreprenører er tiltalt for økonomisk kriminalitet?

Som regel rettes forholdene uten at dette blir en politisak. Enten så retten underentreprenøren forholdet, eller så retter oppdragsgiver forholdet for dennes regning. De konkrete sakene kan vi dessverre ikke oppgi.

Er dette et økende problem i bransjen? Hva kan gjøres for å begrense omfanget?

Vi har ikke grunnlag for å si at problemet har økt i omfang. Men det har heldigvis vært et betydelig økt fokus på dette de senere årene, både fra myndighetene, fra byggherrene og fra hovedentreprenørene. Dette har medført at lagt flere tilfeller blir oppdaget. Det er grunn til å tro at denne oppmerksomheten, som bør fortsatte og intensiveres, vil føre til at reglene i større grad overholdes.

I tillegg til økt kontroll har vi stor tro på å redusere antall ledd i kjeden. Vi ser ofte at problemet ikke ligger hos den første underentreprenøren, men hos dennes underentreprenører. Ved å begrense antall ledd gjør man også kontrollen enklere.

Når det er sagt skal det understrekes at de fleste aktørene i bransjen er seriøse aktører som ønsker at regelverket følges; ikke minst for å oppnå likeverdige konkurransevilkår. Det er derfor viktig å få de seriøse med på laget når problemet skal bekjempes.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen