Produktiviteten i bygg- og anlegg går opp

Produktiviteten i bygg- og anlegg går opp

Bygg- og anleggsnæringen (BA) har fått et rykte om ikke å være produktive og effektive nok. Spesialberegninger SSB har gjort på en utvidet definisjon av bygg og anlegg viser imidlertid en økning i produktiviteten.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Produktivitetsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for bygg og anleggsvirksomhet baserer seg på en internasjonal næringsstandard. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener denne ikke er dekkende for BA-næringen i Norge. På oppdrag fra EBA har SSB gjort beregninger som er bedre tilpasset omfanget av den norske byggenæringen. Disse beregningene viser at arbeidsproduktiviteten har økt siden 2011.

- Vi har lenge fått høre at produktiviteten i vår sektor går ned, noe flere i næringen har stusset over og ikke kjent seg igjen i. Vi har tenkt at klassifiseringen måtte være misvisende i forhold til vår forståelse av næringen og ønsket derfor å utvikle en ny indeks («verdikjede bygg og anlegg») – tilpasset norsk byggenæring, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

Gledelig med produktivitetsøkning

- Dette er gledelig og gir et riktigere bilde av den norske bygg- og anleggsnæringen. Tallene viser at produktiviteten har gått oppover siden 2011. Selv om tallene fra 2015 og 2016 er foreløpige, så peker pilen i riktig retning. Det at vi nå har kommet frem til en god indeks sammen med SSB, gir oss et nullpunkt og en god plattform å jobbe ut ifra, sier Kari Sandberg. SSB gjorde de første beregningene av den utvidede BA-næringen i 2016, så det blir spennende å følge utviklingen i årene som kommer.

Verdikjede Bygg og Anlegg

Den vanlige produktivitetsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på internasjonale standarder som SSB er forpliktet til å bruke for å lage internasjonal sammenlignbar statistikk. Veldig forenklet omfatter dette bedrifter som er direkte involvert i arbeidet på byggeplassene.

Den nye indeksen («verdikjede bygg og anlegg») inneholder i tillegg bedrifter som i SSB er klassifisert i andre næringer, men som likevel er relatert til Bygge- og anleggsvirksomhet. Det er byggevareindustri, handel med byggevarer, arkitekter, utleie av maskiner og arbeidskraft.

- Vi ser at arbeidsproduktiviteten har økt en god del mer i Fastlands-Norge enn i vår næring (Graf 3). I dette bildet er det viktig å ha med seg at industrien, som er en del av «Fastlands-Norge», blant annet har kommet lenger når det gjelder automatisering og digitalisering. Bygg- og anleggsnæringen jobber også med dette, men det er fortsatt viktige arbeidsoperasjoner i vår næring som ikke kan automatiseres ved hjelp av maskiner eller roboter, sier Kari Sandberg.

[galleri col="3"]

Forklaring til grafene:

«Verdikjeden» er en gruppe av næringer som leverer bygg- og anleggsrelaterte varer og tjenester.

Graf 1 viser at verdiskapingen i verdikjede bygg og anlegg har økt noe mer enn verdiskapningen i Fastlands-Norge totalt sett. (Kilde: SSB)

Graf 2 viser utviklingen av timeverk i verdikjede bygg og anlegg og i Fastlands-Norge. Veksten i verdiskapingen i BA har krevd en stor økning i arbeidsinnsatsen. (Kilde: SSB)

Graf 3 viser at arbeidsproduktiviteten i verdikjede bygg og anlegg har økt i perioden 2000 – 2016, og også fra 2015 til 2016. Arbeidsproduktiviteten i Fastlands-Norge har økt mer enn i BA. (Kilde: SSB)

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen