Protan har flere prosjekt på gang for overvannshåndtering.
Protan har flere prosjekt på gang for overvannshåndtering. (Bilde: Protan)

Protan fordrøyer vannet

Drammens-baserte Protan as viste på BRD Protan BlueProof, et system for vannfordrøyning som også ble nominert til Byggenæringens Innovasjonspris.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres, sier Terje Lyshaug, KAM Industri, Tak og Membraner i Protan AS.

Mer ekstrem nedbør

Med økt urbanisering, økt klimabelasting og mer ekstrem nedbør klarer ikke dagens overvanns- og avløpsnett å håndtere overvannet. Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Ved å utvide takets funksjon vil systemet utnytte eksisterende areal til overvannshåndtering.

– Takene ligger der, vi kan bidra til at de brukes til noe fornuftig, sier Lyshaug.

Det unike med BlueProof er at systemet fordrøyer vannet på taket, for deretter gradvis og kontrollert drenere vannet ned i avløpsnettet.

– På den måten reduserer vi overbelastningen som fører til oversvømmelse og flomskader. Vi monterer et ”minibasseng” med sluk, som kan forsinke avrenningen i opp til 24 timer, forteller Lyshaug.

– Kommunen kan ikke gjøre alt alene, og det kommer krav til eiere av bygårder og næringsbygg, sier han.

– Bygg Reis Deg er en veldig bra messe. Det er stor interesse for dette området, og vi har hat meget godt besøk på standen, sier Lyshaug.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen