Ratio vil byggherrens beste

Ratio vil byggherrens beste

Det er ironisk at det ofte er lettere å kjøpe riktig bil, enn å “kjøpe” riktig bygg, mener Marta Eggertsen hos Ratio arktiekter. Men en ny metode for kravhåndtering i store prosjekter skal gjøre det enklere, billigere og raskere å gjøre de riktige valg som byggherre.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Universitetet i Oslo (UiO) får et nytt bygg for livsvitenskap i Gaustadbekkdalen. Bygget på nærmere 70 000 m2 skal stå ferdig i 2023. Det blir til med en ny metode for prosjektering og håndtering av krav. Det er Ratio arkitekter som står bak metoden, som de har videreutviklet etter ideer om effektivisering i byggenæringen hentet fra Nederland.

- Vi ønsker å gjøre det enklere å investere riktig i bygg, forteller Marta Eggertsen - arkitekt og miljøansvarlig hos Ratio, RIM-ansvarlig på Livsvitenskap.

[img id="1"]

- Det er jo slik at når du kjøper en bil, så gjør du mange vurderinger. Du tar hensyn til dine behov, og tenker på det som er riktig for deg som eier og bruker. Det slår meg at det ofte kan være et mer begrunnet valg i en slik situasjon, enn når du “kjøper” et bygg. Det er fordi du som byggherre har nesten uendelig med alternativer, men det er ikke alltid like opplagt for deg hvilke konsekvenser de ulike alternativene får.

Kunnskap skal hindre feilgrep

Ofte er ikke konsekvensene av hvert mål godt nok synliggjort når en kunde arbeider med et prosjekt, sier Eggertsen. Hos Ratio opplever de at det ofte er mange mål og ønsker hos byggherren, og ofte er de motstridende. Den nye metoden hjelper byggherren til å ta de riktige beslutningene, gjennom å vekte de ulike ønsker og krav opp mot hverandre. Er miljøhensyn det viktigste? Eller er det investeringskostnader, for eksempel. Er det fleksibilitet, altså muligheten for å gjøre utvidelser over tid, eller er det hurtighet i prosjektet? Ofte er dette krav og ønsker som står i motsetning til hverandre.

Hvis byggherren ikke forstår konsekvensene av de ulike målene allerede fra start, kan det lede til endringer i løpet av prosjektet. “Kan vi bytte et materiale mot et annet, eller kan vi gjøre den løsningen på en annen måte?” Veldig ofte kan slike beslutninger bli tatt på byggeplassen. Slike endringer kan bli kostbare.

- I dag snakker vi om nesten energinøytrale bygg. Hvert bygningselement har derfor flere funksjoner enn bare én. Det er ikke bare en vegg som skiller mellom to rom, men den kan ha akustiske egenskaper, eller den kan være med på å regulere inneklima. Det er viktig at vi synliggjør dette for byggherren, slik at de på byggeplassen ikke bare bytter materiale i en vegg med et annet, fordi vi da risikerer at andre mål i prosjektet ikke blir nådd.

[img id="2"]

Metoden sikrer altså at alle har nødvendig kunnskap, slik at partene vet hva tegningene betyr når prosjektetgår over i byggefasen. Men dette er viktig også i bruksfasen, sier Eggertsen. En manual kan komme godt med dersom det senere for eksempel oppstår et behov for å bygge om. Da sikrer manualen at eventuelt nye elementer tilfredsstiller kravene som er satt til dem.

- Folkehelseinstituttets nye bygg er blitt et veldig spennende prosjekt for oss, fordi byggherren ønsket medvirkning i beslutningene. Vi laget caser, vi undersøkte veldig mange parametre, og så inviterte vi dem til møter, hvor vi sammen gav karakterer, vektet og tok beslutninger. De kunne spørre oss om detaljer som “er det riktig tykkelse på veggen”, og vi kunne ta dem gjennom alternativene, og vise dem konsekvensene av de ulike valgene.

Planen er å spare penger

Metoden gjorde at byggherren i mye større grad vet hvorfor prosjektet har utviklet seg som det har gjort. Partene føler at de har laget et felles produkt, at det ikke bare var noe som arkitektene har sydd sammen.

- Formidlingen er mye enklere, og flere fag kan se at de påvirket hverandre. Vi kunne ta beslutninger som tok hensyn til flere fag, slik at vi ikke trenger å omprosjektere senere. I neste fase, byggefasen, blir det spennende å se de konkrete besparelsene, i byggetid, kostnader og så videre. I forbindelse med miljøbygg har du jo gjerne en lengre prosjekteringsfase, mens du optimalt bør ha en kortere byggefase. Det er det vi mener vi oppnår med denne metoden. Planen er å spare tid og penger på færre misforståelser på byggeplassen.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen