– Det er spesielt positivt at forenkling av regelverk for eksisterende bygg er kommet inn i regjeringsplattformen, mener Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL.
– Det er spesielt positivt at forenkling av regelverk for eksisterende bygg er kommet inn i regjeringsplattformen, mener Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

Regjeringen forenkler regelverk for arbeider på eksisterende bygg

Den nye regjeringen viderefører arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Det innebærer tiltak både med regelverk, praksisforbedring og digitalisering. Et nytt punkt som er kommet inn er forenkling av regelverk for arbeider på eksisterende bygg, det vil si tekniske krav ved gjennomføring av oppgradering.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette har NBBL arbeidet for i lang tid.

– Det er spesielt positivt at forenkling av regelverk for eksisterende bygg er kommet inn i regjeringsplattformen, og at NBBLs konkrete forslag følges opp. Et bedre regelverk vil gjøre det enklere for boligselskap å gjøre lønnsom oppgradering uten å møtes med umulige krav, sier spesialrådgiver Ketil Krogstad i en første kommentar til regjeringsplattformen.

Satsing på byvekstavtaler og finansiering av infrastruktur

Det er også lovet økt satsing på byvekstavtaler og statens forpliktelser til finansiering av infrastruktur. Det er viktig for boligbyggingen i byområder. 

Når det gjelder forenkling av planprosessene nevner plattformen to interessante nye mål. Det er styrking av kommunenes plankompetanse og «harmonisering av plan- og bygningsloven med sektorlover». 

Krogstad mener det er viktig for å holde tempoet i forenklingsarbeidet oppe.

– Kommunene må slippe å slåss med statlige sektormyndigheter. De må få verktøy og ressurser til å planlegge for boligbygging. Og staten må støtte opp med kompetanse og ressurser til kommunene slik at de kan løse sine planleggingsoppgaver. Det bør også gis signaler om å prioritere hensyn til boligforsyning. Dette forplikter regjeringen sterkt til å følge opp i kommende budsjetter hvis det skal leveres resultater før neste valg i 2021, sier Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL.

Gode punkter som er med i plattformen:

  • Styrke plankompetansen i kommunene
  • Harmoniserere pbl med sektorlover
  • Forenkle regelverk for eksisterende bygg
  • Sikre bedre sammenheng planlegging, byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtale
  • Fremme digitale løsninger og selvbetjening innenfor plan/bygg/kart
  • Stimulere til oppgradering av eldre boliger
  • Innføre nytt regelverk for selvkostsberegninger

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen