Det nye regjeringskvartalet.
Det nye regjeringskvartalet. (Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis)

Regjeringskvartalet viser vei mot et bærekraftig samfunn

Statsbygg melder at de ønsker en helhetlig miljøsatsing på det nye regjeringskvartalet. Blant annet er Statsbygg i dialog med prosjekteier KMD om å sertifisere prosjektet til BREEAM Excellent. Dette er et svært positivt signal fra en viktig aktør.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– En BREEAM-sertifisering forplikter hele veien til mål, og vi synes det er flott at Statsbygg tenker langsiktig og ambisiøst i sin miljøsatsing, sier sertifiseringssjef i NGBC, Viel Sørensen som fortsetter:

– BREEAM-NOR Excellent er et av de høyeste nivåene, og vil kreve mye planlegging fra begynnelse til slutt, men til gjengjeld vil regjeringskvartalet stå som et bærekraftig praktbygg som vil vare – og gi noe tilbake til samfunnet, avslutter Sørensen.

Verdens eldste miljøsertifiseringssystem

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Ga tidlig høringsinnspill

NGBC og Grønn Byggallianse ga allerede i mars innspill til representantforslag om at det burde stilles ambisiøse miljøkrav ut fra et helhetsperspektiv. Bruk av BREEAM var et av forslagene som ble spilt inn da et slikt system sikrer helhetsfokus, og at miljømålene blir fulgt opp og dokumentert.

– Det ser ut som vi har blitt hørt og det er jo flott, sier daglig leder i NGBC og Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev som fortsetter:

– BREEAM-NOR, blir i stor grad brukt av markedet i dag. Blant annet er 70 % av alle kontorbygg i Oslo klassifisert etter denne standarden siden den kom til Norge i 2012). Bruk av et system som byggebransjen og markedet kjenner, vil sikre en bedre forutsigbarhet. Bransjen har de siste seks årene arbeidet sammen for å utvikle, teste og tilpasse seg BREEAM-NOR, nettopp for å sikre en helhetlig tankegang i henhold til miljø og klima, sier Bramslev.

– Regjeringskvartalet kan- og bør være fyrtårnet som viser veien til det bærekraftige samfunnet vi jobber mot, avslutter hun.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen