Rehabilitering av Nydalsveien 28

Rehabilitering av Nydalsveien 28

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen i Oslo startet tidlig på 90-tallet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte man bestemme seg for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. For øyeblikket jobber Avantor med en rekke spennende miljøprosjekter som sertifiseres i henhold til BREEAM NOR og BREEAM-in-use.

De siste to årene er det Nydalsveien 28 som er blitt rehabilitert for å møte morgendagens krav til et tidsmessig kontorbygg. Avantor har benyttet NYARK og Betonmast i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet.

Bygget ble opprinnelig bygget i 1941 som hovedkontor for Christiania Spigerverk. Det er opp gjennom årene blitt om- og påbygget en rekke ganger og har blant annet huset Elkem og Evry. Bygget ligger sentralt plassert i Nydalen, og består i dag av 24 000 m2 kontor og opplevelsessenter.

Miljøambisjon for bygget ble grundig vurdert før oppstart av prosjektering.

- Vi måtte blant annet vurdere om det miljømessig var riktig å rive og kaste alt av vinduer og fasader med betydelig gjenværende levetid for å oppnå topp sertifisering og merking. Avgjørelsen ble til slutt å beholde en del vinduer og fasader fra slutten av 90-tallet, sier Terje Løvold, prosjektdirektør i Avantor.

Etter en systematisk gjennomgang av hva som burde beholdes og hva som burde rives har bygget til slutt oppnådd BREEAM NOR sertifisering Very good og energiklasse C.

Bygget ble i forbindelse med rehabiliteringen også tilknyttet Nydalen Energi, en lokal energisentral i Nydalen som tilbyr høy andel fornybar fjernvarme og fjernkjøling.

- Siden Nydalen Energi leverer varme og kjøling til flere enn fem bygg, får vi ikke lov til å bruke de reelle virkningsgradene på energisentralen i energimerkeberegningene. I stedet må vi legge de generelle virkningsgradene for fjernvarme til grunn, og erfaringsmessig må et bygg tilknyttet fjernvarme tilfredsstille tiltak på nivå med lavenergi for å kunne oppnå energiklasse B, forklarer Løvold.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen