Reiser et Olympiatoppen for byggenæringen

Reiser et Olympiatoppen for byggenæringen

«Det norske byggemøtet» blir arrangert for første gang 18. - 21. oktober. Arrangementet skal bli for byggenæringen det samlingspunkt og det navet for erfaringsutveksling som Olympiatoppen er for idretten, forteller administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS, Gunnar Glavin Nybø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Jeg har jobbet i norsk idrett i ni år, og begynte hos arrangør Bygg Reis Deg for et års tid siden. I idretten jobbet jeg med store arrangementer, inkludert VM i skiskyting i 2016. Nå er jeg i en helt ny næring, men jeg ser likheter – blant annet behovet for store møteplasser, utvikle samarbeid med mange forskjellige partnere og lete etter verdier for mange ulike interessenter. Utfordringen for meg er å bruke det jeg har med meg fra tidligere på en mest mulig effektiv og verdiskapende måte for fellesskapet i byggenæringen.

Én av de tingene som mangler i byggenæringen, er en samlingsplass for alle aktører, uavhengig av hvilken disiplin de kommer fra, sier Nybø. Dermed kom tanken om en ny møteplass, som skal arrangeres årlig.

– Jeg har siden jeg begynte i jobben snakket med mange mennesker i næringen. Det finnes mange fine møteplasser for de ulike fagene. De etterlyser imidlertid en møteplass der de kan møte aktører og mulige samarbeidspartnere i andre disipliner i byggenæringen. Det fikk meg til å tenke på norsk idrett, der Olympiatoppen er etablert for å skape utvikling, og har et helhetlig ansvar for resultater i norsk toppidrett. De fungerer som en brobygger, med ulike møteplasser hvor det er mulig å utveksle erfaringer mellom de ulike idrettene. Slik skal vi ta Bygg Reis Deg videre; Vi skal skape en ny nasjonal utviklingsarena for byggenæringen. Aktørene har hatt et forhold til oss siden femtitallet. Det er et godt fundament å bygge videre på, og utvikle vår arena til å bli den viktigste møteplassen for alle aktørene i næringen.

Ser farer ved silo-tenking

Målet er å gjøre «Det norske byggemøte» like sentralt og viktig for byggenæringen, som ONS er for oljeindustrien og NorShipping er for rederinæringen, forteller Nybø.

Vi skal skape en ny nasjonal utviklingsarena for byggenæringen. Aktørene har hatt et forhold til oss siden femtitallet. Det er et godt fundament å bygge videre på, og utvikle vår arena til å bli den viktigste møteplassen for alle aktørene i næringen

– Hvis noen blir værende i sin silo, og bare rendyrker det de driver med, risikerer de på sikt at de ikke blir regnet som en naturlig samarbeidsparter i næringen. De risikerer å falle utenfor, bli oversett, eller ikke henge med i utviklingen. Det er viktig å få perspektiv på ting, se hva andre gjør, spørre seg selv hvordan vi alle kan bli bedre.

– «Det norske byggemøte» skal være en plass hvor du hører hvordan ting gjøres, ikke hvorfor. Deltakerne skal kunne se hvordan de kan gjøre ting bedre, smartere, enklere eller billigere i sin hverdag, forteller Nybø.

– Etter dette byggemøtet ønsker vi at alle skal kunne bli litt flinkere i jobben, og at næringen som helhet både blir litt smartere, grønnere og kanskje litt mer lønnsom for aktørene også. Går dette slik jeg håper, vil ledere fra samtlige fag bruke disse tre dagene til å invitere med seg sine kolleger, oppfordre dem til å møte folk fra andre disipliner og organisasjoner, utveksle erfaring, finne løsninger og få noen aha-opplevelser av typen «de gjør det slik – det kan vi også gjøre», tar det med seg hjem og faktisk gjør noe med det. Jeg ønsker meg mindre snakk, og mere handling. I rene tall håper jeg vi samler rundt 3 – 400 ledere og beslutningstakere fra ulike aktører hver dag. Det ville være veldig bra.

Ønsker besøk av finansministeren

– Den som ville tjene mest på å møte her, er finansministeren. I Nasjonal Transportplan for 2018–2029 skal det brukes 1064 milliarder, inkludert bompenger, på samferdsel de kommende 12 årene. 45 prosent av pengene går til jernbanen. Dersom det medfører riktighet at norsk byggenæring ved å samspille og ved å jobbe bedre med felles digitale verktøy kan bidra med en kostnadsreduksjon på 10 til 20 prosent, eller at vi får mer vei for pengene, er det svært bra for lommeboken til AS Norge.

– Videre ønsker vi oss representanter fra byggherrer, både offentlige og private. De bør komme hit og fortelle de ulike aktørene i næringskjeden hvilke krav de stiller til sine samarbeidspartnere fremover. Arkitektene bør stille, for å høre hva de bør gjøre for fortsatt å ha en rolle i verdikjeden i et byggeprosjekt.

Til toppen