Rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Aldri før har norske forbrukere fått levert mer grønn fjernvarme enn i fjor, viser nye SSB-tall. Varme fra bioenergi økte mest blant energikildene, mens bruk av fossil olje nå nesten er helt borte.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er en veldig gledelig utvikling vi ser, som følge av målrettet arbeid i fjernvarmeselskap over hele landet, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram fredag, viser at den nasjonale nettoproduksjonen av fjernvarme økte fra 5 terrawattimer i 2014 til 5,5 terrawattimer i fjor. Dette til tross for at 2015 var et varmere år enn normalt.

– Hensikten med fjernvarme er å ta i bruk energi som ellers ville gått til spille. Økt bruk av fjernvarme bidrar både til å erstatte fossile kilder i bygg og avlaste kraftsystemet i byer og tettsteder over hele landet. Det frigjør elektrisitet som kan brukes til utfasing av fossil energi i andre sektorer, sier Mellvang-Berg.

Nytt nettsted gir lokal informasjon

Samtidig som SSB-tallene ble lagt fram, publiserte Norsk Fjernvarme fredag detaljerte tall for hvilke energikilder som er i bruk lokalt i landets fjernvarmenett på nettstedet fjernkontrollen.no.

Oversikten viser at den største energikilden for fjernvarme i Norge er gjenvunnet varme fra industri og avfall, men at andelen bioenergi økte mest fra 2014 til 2015. Samtidig sank bruken av fossil olje fra 1,3 til 1,1 prosent.

– Fjernvarmeselskapene har lenge arbeidet målrettet med å fase ut siste rest av fossil olje i sine anlegg. Den gjenværende prosenten dreier seg nå i hovedsak om bruk i beredskapssituasjoner, sier Mellvang-Berg.

Stor variasjon i energikilder

Hvilke grønne energikilder som er i bruk i de lokale fjernvarmeanleggene, varierer stort fra sted til sted og avhenger av lokale forhold.

– Den nasjonale SSB-statistikken sier lite om hvilken energimiks som brukes lokalt. Derfor har vi utviklet fjernkontrollen.no, hvor statistikken brytes ned på stedsnivå, sier Mellvang-Berg.

Nettstedet viser også hva slags typer gjenvunnet varme, bioenergi og omgivelsesvarme som er i bruk landet rundt.

Mens gjenvunnet energi fra avfallsforbrenning dominerer i Oslo, er for eksempel fjernvarmenettet på Fornebu forsynt med varmepumper som henter energi fra fjorden. På Lillestrøm varmes bygninger med fjernvarme basert på bioenergi, avløpsvarme og solenergi.

– Alle varmekilder kan potensielt brukes til fjernvarme. Byer og tettsteder med infrastruktur for fjernvarme er derfor godt rustet til å ta i bruk også morgendagens energikilder, sier Mellvang-Berg.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen