Rekordhøyt investeringsnivå i Statsbygg

Rekordhøyt investeringsnivå i Statsbygg

Statsbygg har investert for fem milliardar kroner i 2015. Det framgår av årsrapporten som nå er lagt fram.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Etter å ha lege på eit investeringsnivå på mellom tre og fire milliardar kroner i perioden 2011 til 2014, har Statsbygg i 2015 investert langt meir enn vanleg, seier administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

[factbox id="1"]

– Vi gler oss over å ha kome i gong med så mange flotte og samfunnsnyttige bygg. Kapasitetsmessig er dette ei spanande utfordring for oss, samstundes som det gir store moglegheiter for andre aktørar i byggjebransjen.

Investeringsnivået ligg såpass høgt på grunn av dei mange omfattande byggjeprosjekta som har kome i gong. Dette er storprosjekt som mellom anna Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen, samlokaliseringsprosjektet for Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet på Campus Ås og livsvitskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Men rekorden kjem ikkje til å stå særleg lenge. Dei nemnde prosjekta vil investere enda meir i 2016. Forventa investeringsnivå vil liggje over seks milliardar neste år.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen