Rekordomsetning i et krevende år

Rekordomsetning i et krevende år

Kruse Smith rapporterer et resultat på 52 millioner NOK av en omsetning på 4,2 milliard NOK i 2015. Konsernet noterer seg for omsetningsrekord og den underliggende driften i konsernet er god.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Samtlige regioner i entreprenørdelen av konsernet har tall som underbygger en god drift og akseptable resultater, og både egenkapital og likviditet i konsernet er styrket gjennom 2015. Egenkapitalen utgjorde 669 millioner (20.9%) og likviditetsreserven 684 millioner, hvorav 350 millioner var ubenyttede trekkrettigheter ved utgangen av 2015.

Ordrereserven ved inngangen til 2016 var på 3.7 milliarder. Det er en nedgang på cirka 1 milliard fra rekordreserven året før. Hovedårsaken til nedgangen er reduksjon i anleggsdivisjonen og region Syd. Konsernet jobber imidlertid planmessig og målbevisst med å øke ordrereserven, spesielt innenfor vei – og annleggsmarkedet.

Et stort tapsprosjekt i anleggsdivisjonen var den avgjørende årsaken til at Kruse Smith ikke nådde sitt budsjettmål i 2015. Årsaken til overskridelsen er nøye gransket og konsernet har allerede iverksatt omfattende endringer og forbedringer som et resultat av den eksterne granskingen.

Kruse Smith Eiendom AS har de siste årene vært en viktig bidragsyter til å skape resultater i konsernet. Selskapet registrerer gjennom hele 2015 en betydelig nedgang i antall solgte boliger i Rogaland, moderat nedgang på Agder, men god etterspørsel etter boliger i Oslo – området. På grunn av lavere salgsaktivitet ble det mot slutten av fjoråret gjennomført en nedbemanning i selskapet.

2015 har vært et år hvor utvikling og innovasjon har vært høyt prioritert. Samarbeidet med Stanford University med fokus på VDC (Virtual design construction) og nye arbeidsmetoder har pågått også gjennom fjoråret. Målet med utviklingsarbeidet er mer effektiv og bedre produksjon, både for kunde og leverandør.

Helse, miljø og sikkerhet har alltid et avgjørende fokus i Kruse Smith. Sykefraværet for fjoråret var 4.4% og konsernets H-verdi (skade med fravær per.million arbeidstimer) var 3.1, mot 3.2 i 2014. Konsernet gjennomfører årlige HMS – dager med god oppslutning og stort engasjement i hele organisasjonen.

Både Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom har forsterket sin posisjon i Østlandsområdet. På grunn av større oppdragsmengde i Bergen er organisasjonen styrket etter etableringen i med eget avdelingskontor i 2014, og man ser for seg videre vekst for konsernets aktiviteter i denne regionen i 2016.

I 2015 har konsernet også forsterket sitt fokus på samfunnsansvar, blant annet ved at man som det første entreprenørselskapet i Norge, har blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Gjennom eiernes veldedige stiftelse, Kruse Smith Stiftelsen, er konsernet indirekte og direkte engasjert i flere samfunnsansvarsprosjekter, blant annet gjennom SOS Barnebyer, Strømmestiftelsen og Kirkens Bymisjon.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen