Rendra lanserer åpenBIM plattform for nettbrett

Rendra lanserer åpenBIM plattform for nettbrett

Stadig flere i byggenæringen ser fordelene med å bruke BIM-modeller i byggeprosjekter. Tidligere har BIM-modeller vært isolert på relativt kraftige stasjonære datamaskiner.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter god norsk mottakelse lanserer nå det norske selskapet, Rendra, sin web-baserte åpenBIM plattform, for det internasjonale markedet. Den unike løsningen gjør det mulig å ta BIM-modellene ut på byggeplassen.

Rendra gjør BIM og tegninger tilgjengelig for brukerne på nettbrett, PC og smarttelefoner gjennom streaming teknologi. Dette gjør det enkelt å navigere, finne relevant dokumentasjon og dele viktig informasjon med andre mens man er ute på byggeplassen.

Begynte som studentprosjekt

[factbox id="1"]

- Vi startet i 2012 som en gruppe studenter ved NTNUs entreprenørskole, sammen med noen av personene som stod bak et selskap som utviklet 3D-teknologi for olje og gassektoren så tidlig som på 90-tallet, innleder medgründer Sigve Pettersen i Rendra.

- Dette selskapet hadde erfaring med integrert operasjoner i olje og gassektoren og vi ønsket å se på anvendelse av lignende løsninger i andre bransjer. Etter et møte i regi av buildingSmart Norge lærte vi mye om bygningsinformasjonsmodeller (BIM) på åpne formater (IFC), sier Pettersen.

- Her hørte vi at store aktører som Statsbygg etterspurte muligheter for å få BIM ut på byggeplass. Vi valgte derfor å bruke teknologien til å lage en løsning for byggebransjen, sier Pettersen.

Så raskt behovet

BIM modeller har lenge vært forbeholdt store stasjonære datamaskiner, hvor prosjekter først forsøkte å ta med BIM til byggeplassen som papirutskrifter. Gründerne så raskt behovet for å utvikle en løsning for å få modellene digitalt ut på byggeplassen.

- Gjennom observasjon ved Helsebygg Midt-Norges byggeprosjektet Kunnskapssenteret i Trondheim og ved Sykehuset i Vestfolds byggeprosjekt i Skjerve så vi raskt behovet for å utvikle Rendra O. Vi så at byggebransjen var moden for å ta i bruk BIM ute på byggeplassen i produksjonen. Ute på byggeplassen hadde de bare screenshots av de sammenstilte modellene, sier han.

Viktig samarbeid med bransjen

Både Sykehuset i Vestfold og Helsebygg Midt-Norge ble selskapets første betalende pilotsamarbeidspartnere i 2012.

- I februar 2012 var Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ), som hadde store BIM ambisjoner, kommet godt i gang. De hadde gjennomført en dialogkonferanse hvor de hadde diskutert behovet for å få BIM ut på tynnklienter. Bygningsinformasjonsfilene var på flere gigabyte og de så ingen eksisterende løsninger som kunne gjøre det mulig å få disse modellene ut på byggeplassen, sier Pettersen.

- Vi jobbet den gang allerede med utviklingen av Rendra O og jeg kom i kontakt med Kjell Ivar Bakkmoen som var prosjektleder, forteller han ivrig.

- Etter at de hadde prøvd forskjellige løsninger uten å bli fornøyd, ble vi enige om å kjøre i gang et felles utviklingsprosjekt, forteller han.

Les resten av saken i neste nummer av Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen