Resirkulering av aluminium vil øke sterkt
(Illustrasjon: WICONA)

Resirkulering av aluminium vil øke sterkt

– Vi har undersøkelser som viser at resirkulering av aluminium vil øke med hele 75% i de neste 10 årene. Svært mye av dette kommer til å bli brukt i byggeindustrien. Hydro tar sikte på å øke sin resirkulering fra 138.000 tonn i 2016 til 250.000 tonn i 2020.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er Gøte Johannes Nordh som forteller dette. Han er Vice President Region North hos Hydro Building Systems. Den gjenvunne aluminiumen blir brukt av Hydro internt til blant annet vindusprofiler, og merkevarene de selger i Norge, er henholdsvis Wicona og Sapa.

Forskjellig skrap

– Vi gjenvinner forskjellige typer skrapmetall, og bearbeider det etter omsmelting til nye produkter. Dette er ikke av ny dato, for gjenvinning av metall har stått på programmet for industrivirksomheter i årevis allerede. Når det gjelder aluminium, er dette lettere å smelte og gjenbruke enn mange andre typer av metall. Den nyeste tilgjengelige teknologien har gjort det enda lettere for oss å gjenbruke aluminium uten de kompliserte og ofte spesialiserte prosessene som vi måtte bruke tidligere, slår han fast.

– Er vi her i Norge langt fremme på dette feltet, eller er utlendingene bedre til å gjenvinne enn oss?

– I Norge har vi et lovverk som har skapt systemer for gjenvinning på en helt annen og bedre måte enn mange andre steder i verden. Holmestrand Rolling Mill (Valseverk) var svært tidlig ute på dette feltet, og rangerer fortsatt som en av de mest erfarne gjenvinnere av aluminium i Norge.

Når det er sagt, er det jo slik at aluminium i byggeindustrien har en ganske spesiell stilling, fordi det har en svært lang livssyklus, og krever lite eller intet vedlikehold. Dermed er det ikke veldig mye aluminium som kommer fra tidligere bruk i byggebransjen til gjenvinning enda. Dette er så klart svært positivt, fordi det underbygger det lange livsløpet aluminiumsprodukter i byggebransjen i realiteten har.

– Har du noen tall på dette?

– Ja, faktisk er det slik at 75% av alle aluminiumsprodukter produsert for byggebransjen er fortsatt i bruk. Dette betyr at vi fortsatt ikke har en skikkelig oversikt over hvor lenge disse produktene faktisk kommer til å leve. Det betyr også at vi ikke har helt oversikten over de positive sidene ved bruken av disse materialene, og hvor enkelt og godt de kan gjenvinnes. Men prognosene er bra, smiler han.

Økning i gjenvinning

– Har Hydro selv anlegg som kan stå for gjenvinningen, og hvor stor er eventuelt produksjonen?

– Ja, vi har flere slike anlegg, og prognosene er altså at man kan se for seg en 75% økning i gjenvinningen i det nærmeste tiåret. I Tyskland har vi et av verdens aller fremste gjenvinningsanlegg, der vi sorterer og gjenvinner skrap fra hele verden.

– Er det noen forskjell rent teknisk på profiler laget av gjenvunnet aluminium – og dem som er nyproduserte?

– I Hydro har vi nylig lansert en ny legering som har fått navnet 75R. Dette er laget av 75% resirkulert skrap, og har et svært lavt CO2 avtrykk. Dette selger vi nå til flere selskaper i byggebransjen, og leverer også akkurat i disse dager profiler til en hypermoderne bygning som reises i Midt-Østen.

– Er dette like sterkt som nyprodusert aluminium?

– Vi holder akkurat nå på å teste ut produktet, og når det gjelder styrke og egenskaper er testene veldig bra. Utfordringen har så langt ligget på det rent estetiske, altså overflatene. Den kan nemlig bli litt mørkere med denne legeringen. Men om dette er svært viktig for kundene, har vi mange andre produkter og legeringer med lavere resirkulert innhold som kan komme til anvendelse i prosjekter der overflaten er utslagsgivende for valg av materiale, forklarer han.

Stadig mer aluminium

– Hvor stor del av den samlede bruken utgjør aluminium?

– Det er svært vanskelig å gjøre treffende analyser av dette, men det første som faller meg inn, er nok at stål er den avgjorte lederen blant metallene. Så kommer kanskje aluminium som nummer to eller tre, litt avhengig av hvordan du beregner. Dersom du teller tonn for eksempel, blir dette litt merkelig, siden aluminium er så mye lettere enn stål.

– Tror du at bruken av aluminium kommer til å øke eller reduseres i tiden som kommer?

– I disse dager, der bærekraft og det som heter «sirkulær økonomi» har blitt så tydelig viktig for oss alle på denne planeten, snakker alle stadig mer om CO2-avtrykk. Å produsere resirkulert aluminium krever bare 5% av energimengden som må til for å produsere helt ny aluminium. Det betyr samtidig at dette er en langt mer profitabel måte å produsere på rent økonomisk. Et eksempel: Å resirkulere ett tonn aluminium sparer 6 ton bauxitt, og hele ni tonn CO2-utslipp. Dessuten er infrastrukturen som skal til for å gjenvinne dette godt utbygget i industriland, og siden prisene stiger på råvaremarkedet, vil dette blir stadig mer interessant, understreker han.

Fremtidsmuligheter

– Ligger det noen utvidelsesmuligheter for norske bedrifter i horisonten?

– Hydro har som sagt akkurat lansert Aluminium 75R, som står for 75% resirkulert materiale. Dette er et ekstremt lavt klimaavtrykk, faktisk 4 ganger lavere enn gjennomsnittet. Den teknologien som trengs for å skape dette, er allerede i bruk i Hydros fabrikk i Clervaux i Luxemburg, men i 2020 kommer det en fabrikk til – i Azenqueca i Spania – som vil gjøre bruk av den samme teknologien. Et annet produkt som nylig ble lansert, er aluminium 4.0. Dette er et metall som er skapt ved bruk av vannkraft i Norge, basert på neste generasjons lavenergi elektrolyseteknologi. Dette er verdens mest klimavennlige og energieffektive elektrolyse, og har en årlig produksjon på 75.000 mt.

– Norge er en relativt stor produsent av aluminium. Kommer det til å fortsette å være slik, eller blir det mer resirkulering i fremtiden?

– Selv om det investeres betydelig innenfor resirkulering, er det i dag ikke mulig å møte etterspørselen etter aluminium utelukkende med resirkulert materiale. Derfor er det viktig at vi reduserer CO2-avtrykket ved produksjon av ny aluminium. Hydro sitt produkt Aluminium 4.0 gjør som sagt akkurat dette, og teknologien er brukt i et pilotprosjekt ved Hydro sin fabrikk på Karmøy. Dette gjør vi for å verifisere neste generasjon lavenergi elektrolyse. Begrepet 4.0 betyr for øvrig at vi får kun 4 kilo CO2 per produsert kilo aluminium.

– Helt til slutt: Noen eksempler på hva resirkulert aluminium brukes til i dag?

– I Hydro Building Systems og varemerket WICONA har vi nylig lansert et vindu basert på 75R resirkulert materiale, og i løpet av 2019 vil vi levere fasadedører og vinduer.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen