Rettslige utfordringer rundt BIM

Rettslige utfordringer rundt BIM

BIM er ikke bare et viktig verktøy under prosjektering og planlegging av byggeprosjekter. Det er også svært nyttig i driftsfasen til bygget. Grunnen til at utviklingen av BIM i byggebransjen går tregt kan ligge i alle de forskjellige fagene og selskapene som skal inn å jobbe på samme plattform. Da er det viktig å ha et system rundt de rettslige kontraktene.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– BIM er en god teknologi for å modellere, kontrollere og ivareta informasjon fra prosjektering via bygging til drift og forvaltning. Det er en forbedring av det man tidligere hadde på papir. En digitalisering av informasjonsflyt og informasjonslagring.

Slik innleder Jan Myhre til Fremtidens Byggenæring. Han er direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, og forteller om hvordan de jobber med BIM i Statsbyggs.

Siden 2007 har de jobbet aktivt med å etterspørre bruk av BIM i prosjekterings- og leveransedelen i sine prosjekter. Nå vil de at dette også skal gå over i byggefasen. Dette vil forenkle tilbud rundt entrepriser og bygg

– Vi ønsker at entreprenørene også skal ta i bruk BIM der det er prosjektert med dette. På denne måten blir det lettere å gi tilbud på entreprisen og bygget, forteller Myhre.  Vi ønsker også at entreprenøren tar BIM modellen ut på byggeplass og bygger etter denne.

Koordineringsproblematikk

For å få full effekt av en BIM-løsning i alle ledd i et prosjekt, må det også gjennomføres i alle ledd. Dette mener Myhre er hele BIM-problematikken, nemlig et koordineringsproblem.

– Det er viktig å gå foran og sette krav. Alle synes jo dette er fornuftig, men det må settes krav gjennom hele prosessen, og ikke minst til åpne internasjonale standarder. På denne måten kan informasjonen utveksles mellom alle typer programvare gjennom hele planleggingen og forvaltningsfasen, forteller han.

Myhre mener at åpne internasjonale standarder er helt avgjørende for å utvikle markedet. Han sammenlikner fraværet av en åpen internasjonal standard med å ikke kunne ringe fra en iPhone til en Samsung telefon.

– Slik er det med en del av maskinvaren i byggebransjen i dag. Vi har en åpen internasjonal standard (IFC), og vi er tydelig på at den benyttes i leveranser til våre byggeprosjekter

Svært nyttig for forvalter

BIM er ikke bare nyttig under prosjektering og byggefase. Det er et svært nyttig verktøy for uthenting av informasjon for den som drifter og forvalter bygget. Myhre forteller at det er viktig å stille krav til leverandørene om BIM under byggeperioden.

– Da får de enhetlige krav som gjør at de selv kan utvikle seg innen BIM og de får muligheten til å kunne dra nytte av informasjon som er skapt tidligere i prosessen. Fremdriftsplanleggingen og oversikt over volumer blir for eksempel svært mye enklere med BIM, forteller han og fortsetter,

– Teknologien dreier seg selvfølgelig mye om å modellere, men like viktig er det å kunne overføre informasjonen fra ledd til ledd.

Rettslige utfordringer med BIM

En interessant utfordring når man jobber med BIM er at flere fag jobber inne på samme modeller. I tradisjonell saksbehandling har man tatt ut en tegning, stemplet og signert den. Med BIM må man erstatte denne metoden med tilsvarende utsjekk i form av at man blir enig om versjoner av modeller og hvem som har ansvar for hva.

– En av grunnene til at dette tar litt tid, er at det er nødvendig å utvikle de kontraktuelle og rettslige bestemmelsene, og tilpasse disse til en ny teknologi. Dette er vi ikke den første næringen som har gjort, men forskjellen for byggenæringen er at det er mange selvstendige og forskjellige firmaer og fag involvert i samme prosjekt, forteller Myhre.

– Vi jobber med å utvikle de rettslige sidene sammen med de teknologiske. Dette er under utvikling, og ambisjonen er at informasjonen i modellene skal danne grunnlaget for hva vi skal bygge.

– Når disse prosessene er ferdig utviklet vil de kunne være til fordel for alle leddene i prosjektet. Dette vil gi åpenbare gevinster for alle parter, avslutter Jan Myhre til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen