River ned mytene om betong

River ned mytene om betong

En ny svensk miljøundersøkelse viser at det ikke er vesentlige forskjeller mellom å bygge med tre eller betong når de samme forutsetninger legges til grunn. Vi vil gjerne rive ned gamle myter om betong og løfte fram de gode miljøeksemplene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Leserinnlegg av Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser.

Det er naturlig at mennesker gjør seg opp meninger basert på egne følelser for det ene eller det andre. Disse baseres ofte på hva en blir fortalt i media og personlige preferanser. Det påligger derfor et særlig ansvar på de profesjonelle i byggenæringen om ikke å spre villedende miljøinformasjon.

Anders Johansson, assisterende markedsområdesjef for bolig i Riksbyggen, innrømmer at konklusjonen kom som en liten overraskelse. De hadde lite vitenskapelig kunnskap på dette området, og engasjerte derfor Sveriges fremste forskere for å få gode svar på hvilke klimagassavtrykk alternativene betong og tre ville gi i boligprosjektet Brf Viva i Gøteborg. Betong og tre kom overraskende likt ut.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har dokumentert bygningers energi- og klimaegenskaper med ulike bæresystemer og ulike materialvalg. Rapporten er tilgjengelig via Cementas hjemmeside.

I Norge er det fremdeles mange som på generelt grunnlag hevder at bygging i tre er mer miljøvennlig enn stål eller betong.

Vi ser ofte at sammenligninger mellom materialene er basert på tradisjonell standardbetong uten spesielle miljøkrav mens opplysninger om tre er bygget på nye produksjonsdata for produkter som er optimalisert med hensyn til miljøegenskaper.

Et slikt eksempel finner vi i en studie av klimagassutslippene for bygging av Ullerud Helsebygg i Frogn, som er en del av en masteroppgave ved NBMU på Ås. Rapporten konkluderer med at stål og betong har høyere utslipp dersom en ikke benytter de lave verdiene som gjelder for norsk betong og heller ikke tar hensyn til at treproduktene er kjørt inn med dieselbiler helt fra Østerrike. Ved å bruke representative verdier for både tre og betong ville forskjellene mellom de to materialtypenes klimaegenskaper bli sterkt redusert, muligens bli helt borte, ifølge rapporten.

Hvor utgangspunktet er som galest

Energi- og miljørådgivere hos Asplan Viak og fageksperter innen LCA har nå kommet ut i media og kommentert at tre og betong ikke alltid er like gode. Dette er hovedpoenget med å gjennomføre en riktig miljøprosjektering. Vi må legge faktiske forutsetninger til grunn, der både miljøforhold, materialeffektivitet, robusthet, levetid, komfort og sikkerhet er med i vurderingen, i tillegg til økonomi. Det er slik miljøprosjektering som vil vise hvilke valg som er riktige i de enkelte prosjektene.

Konklusjoner basert på ulike forutsetninger i sammenlignende undersøkelser gjør at kunder blir ført bak lyset og velger løsninger som vil vise seg å ikke være bærekraftige. Man blir forledet til å tro at det foreligger vitenskapelig nøytral dokumentasjon bak mange av kampanjene som får plass i media. Det er lett å kaste rundt seg med argumenter om at ett produkt er mer miljøvennlig enn et annet. Det ser vi også i andre bransjer. Det gis inntrykk av at det er store forskjeller i miljøegenskaper og at miljøvennlig er det samme som bærekraftig.

Til toppen