Roboten som revolusjonerer byggefaget

Roboten som revolusjonerer byggefaget

nLink har utviklet en borerobot som skal assistere håndverkere med oppmåling og boring i betongtak. Arbeidet gjøres i dag manuelt, noe som tar lang tid og er så fysisk tungt at det gir helseplager.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Roboten går belter og en løfteplate hver borearmene til ønsket høyde. Posisjonering og navigering gjøres ved hjelp av en totalstasjon som kommuniserer med roboten.

Effektiv assistent

Byggebransjen er i ferd med å digitaliseres, og nLink vil bidra med implementasjon. Roboten henter og tolker data fra BIM-modeller og måler borepunkter ut i fra flere tusen xyz-koordinater.

– Når man eliminerer forringelse av informasjon blir arbeidet mer nøyaktig. Roboten loggfører eventuelle endringer og tilbakefører data til BIM-modellen. Da kan vi samordne de ulike fagene og hindre konflikter på byggeplassen – som at et stag inntegnet vil gå gjennom en luftekanal, sier forretningsutvikler Konrad Fagertun i nLink.

[factbox id="1"]

Kruse Smith har brukt to roboter i arbeidet med Arkivenes hus i Stavanger, og erfaringene er gode.

– Gevinstene er betydelige, vi får boret raskere og med høyere nøyaktighet, sier prosjektansvarlig Gunnar Skeie i Kruse Smith.

– I et pilotprosjekt boret vi 700 hull til rør, ventilasjon og elektro i råbygget til Skanskas nye hovedkvarter i Oslo. Vi laget en case study som viser at med roboten kan vi sparer 2-4 dager per 1000 kvm, sier Fagertun.

Mindre belastningsskader

Byggebransjen så behovet for et hjelpemiddel til å måle opp og bore monteringshull i betong. Dette er svært tidkrevende og fysisk tungt arbeid som kan føre til belastningsskader og sykemeldinger.

– I dag blir mange over 50 år sykemeldt eller må omskoleres og man går glipp av verdifulle ressurser. Med sin erfaring kan fagarbeidere bidra med problemløsing på byggeplassene. Med dette systemet kan vi kombinere deres kunnskap med robotens borekapasitet, sier Fagertun.

Roboten gir mange positive gevinster. Man slipper å bore manuelt over hodehøyde, og det blir færre dager med støy. En påmontert støvsuger sørger for at operatøren ikke blir utsatt for byggestøv.

Jeg synes det er veldig bra at en liten bedrift i Sogndal viser verden hvordan det kan gjøres

Kruse Smith brukte litt tid på å overtale underleverandørene til å bli med, men de fleste var fornøyd etter å testet nLink.

– Vi foretok en spørreundersøkelse på arbeidsplassen, og selv om utvalget er lite var tendensen klart positiv. De fleste mente at det gikk fortere med roboten og at arbeidet ble fysisk mye lettere, sier Skeie.

– Vi kan ikke per i dag si hvor mye vi sparer i tid eller kroner. Roboten loggfører alt, men det er vanskelig å presise tall for det manuelle fagarbeidet. Nå har vi to prosjekter på gang der vi planlegger å bruke roboten, og vi vil prøve å få med oss et universitet for å registrere hvor mye håndverkere bruker i faktisk tid på arbeidet forteller Skeie.

Flere applikasjoner

Skeie mener at den virkelig viktige gevinsten at roboten til enhver tid vet hvor den er.

– Selv om det går fortere å bore hull, så er utgjør det en marginal del av et byggeprosjekt. Gevinsten blir størst når roboten kan jobbe tverrfaglig. Jeg ser for meg en robot som tegner ut BIM-modeller i 1:1 på byggeplassen. En merkerobot som kan markere vegger, dører og alt som skal bygges vil gi en enorm økning i fremdrift og presisjon, sier han.

Når man eliminerer forringelse av informasjon blir arbeidet mer nøyaktig

– Teknologien er skalerbar og er mulig å implementere på andre typer applikasjoner .Vi har tanker om flere nye konsepter, og en malerobot kan være aktuelt. Men vi må ha med solide partnere for å utvikle konseptene, sier Fagertun.

Sammen med åtte internasjonale aktører deltar nLink i EU-prosjektet Hephaestus, som utforsker innovative bruk av roboter og autonome systemer i byggebransjen. Prosjektet skal blant annet utvikle en prototype kabelrobot, designet for å bygge, reparere og vedlikeholde bygningsfasader.

– Vår spesifikke oppgave i prosjektet er å sikre presise løfting og montering på en mobil plattform, forteller Fagertun.

– Jeg synes det er veldig bra at det er et norsk firma som gjør dette. En liten bedrift i Sogndal som viser verden hvordan det kan gjøres, sier Skeie.

Kruse Smith satser på BIM og VDC og nLink passer inn i tankegangen.

Selv om flere store aktører lager gode modeller, mener Skeie det er en utfordring at bransjen har for lite kompetanse på BIM.

– Det holder ikke at det kommer kule løsninger – aktørene må selv se den forretningsmessige verdien. Når de gjør det vil digitalisering og bruk av roboter bli mer utbredt. Og vi får mer innovasjon i byggeprosessene, sier han.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen