Robuste, norske solenergiløsninger

Robuste, norske solenergiløsninger

Selv Norge med sine vannkraftressurser trenger mer fornybar energi. Solceller integrert i byggematerialer kan spare tid og penger, men vil det fungere i nordisk vinterklima? Forskningsprosjektet BIPV Norway skal bidra til å ta frem robuste løsninger som er egnet for hjemlige forhold.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ønsker å etablere en vitenskapelig basert kunnskapsbase som skal bidra til utvikling av materialer, komponenter og løsninger som kan skreddersys for klimaet og solinnstrålingsbetingelsene i Norge, forteller prosjektleder Bjørn Petter Jelle, sjefforsker i Sintef Byggforsk.

Løsninger for nordisk klima

BIPV Norway skal undersøke hvordan man kan bruke solcellene som en integrert del av bygningen – og tilpasse dette for norske solstrålings- og klimaforhold.

[img id="1"]

– I flere områder i verden er utnyttelse av solenergien kommet lenger enn i Norge. Her har vi andre klimatiske forhold og forutsetninger, og vi må se grundig på innvirkning av snø og is på solcellesystemers ytelse og på overflaters robusthet, forteller Jelle.

To PhD-kandidater vil arbeide med laboratorieundersøkelser av BIPV-systemer og -materialer med hensyn til selve bygningsintegrasjonen, hvordan unngå at snø og is fester seg på overflatene samt bestandigheten og robustheten til disse løsningene.

– I prosjektet ser vi på muligheter med ulike materialer og strukturer i overflater. Internasjonalt jobbes det med solceller i bøyelige materialer. CIGS (kobber-indium-gallium-diselenid) gir tynne filmer med god absorpsjon. Bransjen har tro på dette materialet, sier han.

Arkitektoniske elementer

Ulike BIPV-systemer gir mange muligheter for nyskapende arkitektonisk utforming, som samtidig kan være estetisk tiltalende.

– En fordel med å integrere solceller som et bygningselement er at den initielle investeringskostnaden kan utliknes ved reduserte kostnader til bygningsmaterialer og arbeid, sier Jelle.

En bedrift som har tatt tak i problemet er Orkdal Elektronikk. De er eneforhandler for Hedo Solar som produserer takstein med integrerte solceller.

– Vi kontaktet Innovasjon Norge sitt kontor i Shanghai, for å finne en kinesisk kvalitetsprodusent. På Hyttemessen på Hellerudsletta nå i april kunne vi vise frem de nye taksteinene, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Bygningsintegrerte solceller, enten i tak eller fasader, er fremtiden, sier daglig leder Karstein Lommundal i Orkdal Elektronikk AS.

[img id="2"]

Solcellene er integrert i keramisk kompositt, takplatene har ramme av aluminium. Både takstein og takplater blir koblet med kabler enten til et batteri eller til en omformer.

– På en hytte vil det være mest aktuelt med å bruke batteri for å lagre energien. Et bolighus er koblet til strømnettet, og du kan sende overskuddsstrømmen ut på det offentlige nettet, sier Lommundal.

Glass er nødvendig

Glass og Fasadeforeningens (GF) motivasjon for å gå tungt inn i BIPV-prosjektet er at glass er en forutsetning for kraftproduksjon med solenergi.

– Glass- og fasadebransjen har kompetansen knyttet til arealene hvor teknologiene for utnyttelse av solenergi skal integreres. Og glass er et helt strategisk materiale i de neste årenes skifte til klimavennlig, fornybar energi, hevder direktør i GF, Bjørn Glenn Hansen.

– Vi har forventinger til at det skal komme noe konkret ut av forskningsprosjektet. Utnyttelse av solenergi er et område hvor det vil bli rom for både vekst og verdiskapning, sier han.

Hansen savner større vilje fra norske myndigheter til å være med å bygge opp en hjemlig industri på dette området.

– Både i California og i Tyskland har myndighetene bidratt til at solenergi har blitt en vekstbransje. Det er mye kompetanse, og kan vi bygge opp en norsk produksjon vil vi kunne eksportere solcelleteknologi i nær fremtid. Vi må være smarte og ta de riktige valgene nå, sier Hansen.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen