ROM Eiendom selger nybygg ved Bergen stasjon

ROM Eiendom selger nybygg ved Bergen stasjon

ROM Eiendom har inngått avtale med KLP Eiendom om salg av nybygget som nå er under oppføring, i Zander Kaaes gate ved Bergen stasjon.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Estimert brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 760 MNOK. Ved avtalesignering er bygget cirka 90 prosent utleid. Forventet total leie ved overtakelse er rundt 40 MNOK. Overtakelse finner sted 4. oktober 2016. Leietakere er Konkurransetilsynet, KLP, Folkehelseinstituttet og Kristian G. Jebsens Skibsrederi.

[factbox id="1"]

Zander Kaaes gate 7 er et topp moderne kontorbygg på cirka 14.900 kvm. Bygget er delt i tre fløyer som er på henholdsvis fire, fire og syv etasjer. Bygget har også noen forretningslokaler på bakkeplan. I kjelleren er det 17 parkeringsplasser og 150 plasser til sykkel. Bygget vil få energiklasse A og bli sertifisert etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR som «Very Good».

- ROM Eiendom er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av landets kollektivknutepunkter og å legge til rette for at flere reiser kollektivt. Vi er derfor glade for at vi nå gjør plass til cirka 750 arbeidsplasser ved Bergens beste kollektivknutepunkt, sier administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken.

- Vi er svært fornøyde med å kjøpe KLPs nye bergenskontor. ROM Eiendom leverer et flott bygg som har en teknisk standard og miljøkvaliteter som er på linje med det vi selv hadde valgt for et nybygg, uttaler administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz.

Pangea Property Partners og BAHR har vært selgers rådgivere i transaksjonen.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen