Rullefortau og sjømatsenter ved Gardermoen
(Foto: Avinor)

Rullefortau og sjømatsenter ved Gardermoen

Utbyggingen ved Oslo Lufthavn Gardermoen er ikke helt ferdig enda, og fortsetter med en utbygging av området etter passkontrollen, rullefortau i PIR syd og sist, men ikke minst: Avinor skal bygge et eget sjømatsenter ved hovedflyplassen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Allerede første oktober ble spaden stukket i jorda for utbyggingsarbeidet av området etter passkontrollen på Avinor Oslo Lufthavn. Der skal nemlig tre av de tidligere «gate»`ne fjernes i utbyggingsperioden, og man får altså noe mindre kapasitet i dette området de nærmeste årene. 

Lite berørt

– Vi har ønsket å holde konsekvensene for de reisende på et minimum, men noe mer bussing ut til flyet kan forekomme for enkelte reisende til vi er ferdig, sier lufthavnsdirektør Øyvind Hasaas på Avinor sine hjemmesider. Han viser til erfaringene man gjorde seg da man bygget Oslo nye lufthavn, og mener disse vil være veldig verdifulle når nå dette området av flyplassen skal bygges ut.

Det er for å møte veksten på reiser utenfor Schengen-området at Avinor nå bygger ut dette området. Samlet vil utbyggingen gi et nytt tilbygg på 30.000 kvadratmeter på enden av dagens område som vil bety større plass, nye «gater» tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

– For å utvikle Norges Hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt er denne utvidelsen viktig. Dette vil gi økt verdiskapning for Norge, blant annet fordi utviklingen i trafikken til og fra land utenfor Schengen-området har vært betydelig større enn veksten innenfor, sier Hasaas.

Rullefortau

Avinor har i disse dager innviet sine nye rullefortau på «gatene» B1-B8. Dette skjer for å korte ned gangtiden for de reisende, og forbedre reiseopplevelsen for de innenlandsreisende. Grunnen er at disse «gatene» har lengst gangavstand fra sentralområdet i terminalen på Oslo lufthavn.

– Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemeldinger, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen. Riktig nok har de reisende måttet bruke shuttlebuss i de fire ukene arbeidet har pågått, men alt er trolig tilgitt etter at man i disse dager innvier de nye fortauene. Med rullefortau blir det nå enklere og raskere å reise fra B-gatene i terminalen.

Sjømatsenter

Avinor og «Worldwide Flight Services» har signert en intensjonsavtale om at sistnevnte skal drive sjømatsenter for flyfrakt på Avinor Oslo Lufthavn. Det nye sjømatsenteret er planlagt å kunne håndtere opptil 250.000 tonn sjømat som flyfrakt hvert år når det er ferdig bygget. Om bakgrunnen for etableringen av senteret sier Avinor at dette vil være med på å gjøre norsk sjømat mer konkurransedyktig globalt. Sjømatsenteret er tenkt å skulle tilby moderne og fremtidsrettede industrialiserte logistikkløsninger for transport av sjømat. Og med et erfarent og internasjonalt handlingselskap som WFS på laget mener Avinor at Oslo Lufthavn vil styrke sin konkurransefordel som det foretrukne flyfrakt-knutepunktet i Nord-Europa.

Norge står i dag for halvparten av all flyfrakt i Norden, og i 2017 var Oslo lufthavn den raskest vioksende lufthavnen for flyfrakt i Europa. Denne plasseringen oppnådde man ved å kunne vise til formidable 36% økning. Rundt 185.000 tonn ble flydd inn og ut av lufthavnen, og av dette var om lag halvparten sjømat.

– Det er blant annet eksportørenes behov for å sikre kvalitet og tiden som medgår frem til markedet som har vært bakteppet når Avinor nå gjøre denne satsingen. Behovet for fremtidsrettede logistikkløsninger er meldt inn av sjømateksportørene, og vil være vesentlig for å sikre seg tilgang til sjømatmarkedene i årene som kommer. Dette sjømatsenteret vil derfor bidra til verdiskaping over hele Norge, sier Øyvind Hasaas, lufthavnsdirektør ved Oslo Lufthavn i en kommentar.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen